Programul de finanțare SPAȚII VERZI - APLICĂ! Sume nerambursabile de maxim 9000 de lei

MOL România în colaborare cu Fundaţia pentru Parteneriat lansează ediţia 2017 a programului „Spaţii verzi”, componenta de finanţare Spaţii Verzi Urbane. Programul urmăreşte implicarea comunităţilor în proiecte de înfiinţare, amenajare şi reabilitare de spaţii verzi publice precum şi educaţia ecologică în rândul comunităţii.

Programul„Spaţii verzi” este destinat organizaţiilor neguvernamentale din România, asociații de proprietari, şcoli sau instituţii publice din oraşele sau municipiile din România.
Activitățile includ înfiinţarea sau reabilitarea spaţiului verde prin gazonare, plantări de flori, arbuşti şi arbori autohtoni, cu elemente creative, destinate comunităţilor locale. De asemenea, sunt vizate activitățile de tip concursuri, expoziţii, care au ca temă protecţia mediului, reabilitarea cu materiale naturale sau mediu-protective a diferitelor elemente din spaţiile publice, cum ar fi: terenuri de joacă, bănci, mese, echipamente de sport, suporturi de biciclete, stabilimente pentru odihnă, înfiinţarea din materiale naturale a unor terenuri de joacă, suporturi de biciclete, bănci, mese, unelte de sport, stabilimente pentru odihnă în spaţii publice, curăţirea spaţiilor publice de recreere (parcuri, spaţii verzi), montarea şi vopsirea coşurilor de gunoi; înfiinţarea colectoarelor selective de deşeuri (numai în localităţi unde există servicii de colectare selectivă a deşeurilor).
Data limită de depunere a cererilor de finanţare este 15 februarie 2017, ora 16.00.
Data de lansare a ofertei de finanţare este 18 ianuarie 2017.

FORMULAR - CERERE DE FINANŢARE