Program extins la Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești

Pentru asigurarea în condiții optime a alegerilor electorale, Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești anunță că programul de lucru cu publicul al Serviciului Evidența Persoanelor a fost extins și în zilele de weekend în care vor avea loc alegerile.

Prin urmare, cei care nu dețin act de identitate sau trebuie să îl reînnoiască, pot obține un nou act de identitate, întocmit și eliberat pe baza cererii scrise a persoanei și a documentelor cu care, potrivit legii, se face dovada numelui, stării civile, cetățeniei române și a domiciliului.

Atunci când nu pot fi prezentate anumite documente (certificate de stare civilă, dovezi cu privire la domiciliu), se va elibera carte de identitate provizorie.
Programul de lucru cu publicul, în zilele de 09 și 10 noiembrie 2109, precum și în zilele de 23 și 24 noiembrie 2019, va fi următorul:
- sâmbătă, 09.11.2019 și 23.11.2019, în intervalul orar 08:00 - 16:00;
- duminică, 10.11.2019 și 24.11.2019, în intervalul orar 07:00 – 21:00.