Probele de competenţe de la bac vor fi echivalate | Sursa Ta

Anul acesta, elevii de clasa a XII-a nu vor mai susţine la bacalaureat probele de competenţe lingvistice de comunicare în limba română, de comunicare în limba maternă, de competenţe digitale şi într-o limbă străină, ci vor fi echivalate. Un ordin care reglementează acest aspect a fost publicat săptămâna trecută în Monitorul Oficial. Metodologia de echivalare şi recunoaştere a nivelurilor de competenţe foloseşte un model asemănător cu cel de anul trecut când, la fel, probele de competenţe de la examenul de bacalaureat au fost echivalate.
Astfel, nivelul de competenţă digitală din cadrul probei D de la examenul de bacalaureat 2021 se stabileşte calculând punctajul de la 5 la 10 pe baza mediei aritmetice şi fără rotunjirea mediilor anuale obținute de candidaţi la disciplina tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) în clasele a IX-a - a XII-a. Potrivit metodologiei, în cazul candidaţilor de la examenul naţional de bacalaureat 2021 care nu au studiat TIC în clasele a IX-a - a XII-a, pentru stabilirea nivelului de competenţă digitală se calculează media aritmetică a mediilor anuale obţinute la disciplina TIC sau echivalentă acesteia pe parcursul învăţământului liceal sau profesional. De asemenea, candidaţii de la examenul naţional de bacalaureat din acest an, care au promovat pe parcursul învăţământului preuniversitar examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale au dreptul la recunoaşterea şi la echivalarea rezultatelor obţinute la acest examen cu probă de evaluare a competenţelor digitale. 
Competenţele de comunicare orală în limba română şi limba maternă, dar şi într-o limbă străină se stabilesc în urma echivalării cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obţinute de candidat în liceu la disciplinele respective. De asemenea, candidaţii la bacalaureatul din acest an care au promovat pe parcursul învăţământului preuniversitar examene cu recunoaştere internaţională pentru calificarea competenţelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoaşterea şi  echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiate pe parcursul liceului. 

Preluat: saptamanalul ancheta