Priorități, Ion Mînzînă: Infrastructura rutieră, de utilităţi publice, educaţională, sanitară şi de servicii sociale

Pe 27 septembrie, veţi veni la vot, aşa că trebuie să alegeţi în cunoştinţă de cauză. Candidaţii principalelor partide vă prezintă cartea lor de vizită şi vă expun priorităţile lor pentru mandatul 2020-2024. Citiţi cu atenţie şi vedeţi care dintre ei vă convinge să îi acordaţi votul!


 Ion Mînzînă, Partidul Social Democrat

60 ani 
Studii: ASE Bucureşti
Profesia: economist
Funcţia actuală: vicepreşedinte Consiliul Judeţean Argeş

 

Prioritățile investiționale vor avea în vedere dezvoltarea infrastructurii rutiere, de utilităţi publice, educaţionale, sanitare şi de servicii sociale, vizând în acelaşi timp conservarea patrimoniului şi dezvoltarea serviciilor culturale, precum şi creşterea capacităţii administrative.
De asemenea, se va pune accent pe promovarea şi dezvoltarea turismului şi asigurarea infrastructurii turistice din judeţul Argeş și vor fi asigurate fondurile publice necesare dezvoltării și întreținerii infrastructurii culturale existente, precum și a funcționării instituțiilor de cultură aflate în autoritatea Unității Administrativ Teritoriale Județul Argeș.


 Infrastructura rutieră
Una dintre cele mai importante activități care au fost mereu în atenția administrației județene este aceea a reabilitării și modernizării infrastructurii rutiere.


 Turism, patrimoniu natural şi cultural, inclusiv servicii conexe
Susținerea turismului constituie o prioritate de dezvoltare, având în vedere potenţialul turistic natural existent în special în zona de nord a județului și a multitudinii de monumente istorice de clasă A și B existente pe întreg teritoriul. 
- realizarea instalaţiei de transport persoane de la Cetatea Poienari;
- investițiile necesare pentru dezvoltarea infrastructurii generale și specifice activităților de turism din Masivul Leaota, dezvoltarea infrastructurii generale şi specifice activităților de turism din zona Vidraru Cumpăna;
- finalizarea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii necesare activităţilor de turism din Ghiţu - Molivişu;
- digitalizarea patrimoniului cultural.


 Infrastructura de sănătate
Dezvoltarea sistemului sanitar al judeţului Argeș reprezintă o prioritate a administraţiei publice a județului, fiind demarate deja proiecte importante în acest sens. Ca elemente de noutate, vom reabilita, consolida, moderniza şi dota cele 9 unităţi sanitare din subordine. Vom sprijini formarea profesională și schimburi de bune practici atât pentru personalul medical, cât și pentru structurile de management ale sistemului de sănătate. Dezvoltarea cercetării în domeniul medical prin derularea de studii clinice, înfiinţarea de secţii clinice prin parteneriat cu mediul academic local (Facultatea de Asistenţă Medicală), promovarea rezultatelor cercetării în mediul academic şi medical.


 Infrastructura educaţională, tineret și sport
În ultimii ani, Consiliul Județean a investit masiv în modernizarea școlilor, mai ales prin crearea condițiilor igienico-sanitare necesare, oferind finanţare pentru a integra toaletele în incinta şcolilor. Investițiile în sistemul educațional vor continua. Avem în proiect şi combaterea abandonului școlar prin acordarea de burse sociale elevilor cu venituri reduse în familie și încurajarea performanței prin acordarea unor burse de merit.

 

 Infrastructura de utilități și protecția mediului
România, ca stat membru al UE, are obligaţia să respecte standardele comunitare de mediu şi eficienţă energetică stabilite prin directivele specifice şi să contribuie la realizarea obiectivelor strategice şi politicilor europene în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă. Avem în vedere continuarea investițiilor pentru rețele de apă, canalizare și gaze, dar și de gestionare cât mai eficientă a problemei deșeurilor menajere.