Primarul Ionel Moloiu de la Hârseşti acordă o atenţie deosebită educaţiei şi familiei

De opt ani, micuța comună Hârsești din sudul județului Argeș s-a așezat temeinic pe drumul dezvoltării, învățând pas cu pas ABC-ul civilizației: Asfalt, Becuri, Canalizare. Și în curând, prin cel mai recent proiect câștigat, introducerea de gaze naturale! 
Dar între litera D (de la ultimele șase „drumuri” comunale ce vor intra în primăvară la asfaltare, odată cu primirea finanțării europene aprobate), și G (de la gazele ce stau să vină!), în alfabetul dezvoltării rurale vin la rând, la fel de esențiale, literele E, de la educație, și F, de la familie, cărora administrația publică locală din Hârsești le acordă o atenție deosebită, cu atât mai mult, cu cât primarul Ionel Moloiu este, la rândul său, dascăl de profesie și tată de școlari.


* Încă din primul mandat al edilului comunei, Școala Gimnazială Hârsești la care învață în jur de 200 de elevi, a beneficiat de reabilitare, extindere, modernizare, grupuri sanitare interioare, centrală termică, finisaje interioare și anvelopare exterioară, din bani europeni câștigați prin Programul Operațional Regional.
* Preșcolarii se bucură și ei, de câțiva ani, de un spațiu nou, plăcut și modern, cu toalete interioare, astfel încât și cei mai mici să se simtă confortabil și în siguranță la „grădi”, totul fiind posibil prin accesarea unui proiect european prin Măsura 322.
* De asemenea, în 2020, a fost câștigat tot prin POR (Programul Operațional Regional) și Proiectul de „Modernizare, extindere și împrejmuire a Grădiniței Nr. 2, cu Program Normal Hârsești”, care se află în stadiu de demarare, realizându-se tot din surse de finanțare europeană, atrase de edilul comunei.
* În cel de-al doilea mandat care tocmai i se încheie, primul-gospodar al localității reușește să alăture școlii și o sală de sport pe care copiii și tinerii din localitate au așteptat-o cu nerăbdarea celor care au multă energie de consumat și nu le este la îndemână drumul până la oraș, pentru astfel de activitați. Aceasta este însă, mai întâi de toate, deosebit de importantă pentru desfășurarea orelor de educație fizică în condiții adecvate, punând la dispoziția elevilor un spațiu adecvat și modern. Și acest proiect a fost realizat din bani europeni, Ionel Moloiu neratând nicio oportunitate de a atrage astfel de finanțări.
* Tot pentru școlarii comunei, dar cu bani din bugetul local, la inițiativa primarului, Consiliul Local Hârsești a aprobat în luna mai, achiziționarea a 200 de tablete plus serviciu de internet pentru toți elevii Școlii Gimnaziale Hârsești, astfel încât accesul la educație prin școala on-line să fie posibil oricărui copil din localitate, chiar și în această perioadă dificilă de pandemie. 
* Mutându-ne dinspre educație spre cultură, descoperim că la Hârsești, cele două domenii „merg mână în mână”, printr-o pleiadă de activități artistice, culturale, literare, de meșteșug, de formare profesională, de păstrare și promovare a tradițiilor locale (hora satului, șezători), care se desfășoară intens și susținut la căminul cultural din localitate. Clădirea acestei instituții, una dintre cele mai spațioase din județ, construită prin anii '70, a fost și ea reabilitată și îmbogățită cu o scenă exterioară generoasă, de către actualul primar care a înțeles importanța existenței unui astfel de lăcaș cultural viu, însuflețit, unde tineri și bătrâni laolaltă luptă pentru păstrarea specificului local. Cu finanțare guvernamentală, printr-un proiect al CNI (Compania Națională de Investiții), s-a reușit reabilitarea, modernizarea , extinderea și dotarea instituției culturale (scenă, centrală termică, grupuri sanitare, finisaje interioare, anvelopare exterioară, dotare cu aparatură electronică şi IT, achiziţionarea de costume naţionale și opinci).
* Primarul Ionel Moloiu este unul dintre edilii campioni în zona rurală la accesare de fonduri europene, așa că odată ivită, el nu a pierdut ocazia de a dota căminul cultural, prin finanțare externă, cu instrumente muzicale profesionale, sistem performant de sonorizare și lumini. Iar din octombrie, cincisprezece copii din comună, alcătuind un taraf local, vor fi susținuți de către Consiliul Local Hârsești să urmeze cursurile de instrumente ale Școlii Populare de Arte si Meserii Pitești, în cadrul acesteia funcționând de câțiva ani, cu mare succes, și clasa externă de căluș și dansuri populare „Doruri de câmpie" din Hârsești. Tot prin Școala Populară și tot din toamna acestui an, se vor desfășura și cursurile de meșteșug (cusut, țesut, împletit), la care sunt înscriși copii ce vor deprinde tainele acestei frumoase îndemânări, de la un meșter popular din localitate.
* De altfel, odată cu eliberarea unor spații din clădirea căminului cultural, prin mutarea activității administrative în noul sediu UAT construit de curând, până la sfârșitul acestui an, se va trece la reamenajarea acestui loc prin compartimentarea adecvată a spațiilor rămase libere, care vor primi destinații precum: ateliere de creație și meșteșug pentru copii și tineri, sediu pentru GAL (Grupul de Acțiune Local), cabinet stomatologic și cabinet de medicină internă, dotat cu ecograf, bancomat.
* Cum a rămas dator cu amenajarea unui parc și pentru copiii din satul Hârsești, reușind să înființeze două locuri de joacă doar în celelalte două sate, Martalogi și Ciobani, primarul Ionel Moloiu își ține promisiunea și va construi un spațiu adecvat și în centrul comunei, odată cu finalizarea sălii de sport și cu încheierea procesului de mutare a primăriei din spațiul căminului cultural în noul sediu. 
* Și, printre toate aceste obiective realizate sau aflate în plină derulare, edilul Hârseștiului a pornit demersurile pentru redobândirea clădirii fostului magazin din centru, care a aparținut Cooperației și al cărui nivel superior se află în stare avansată de degradare, etajul fiind lăsat în paragină de proprietarii din ultimii 20 de ani. Reîntoarcerea clădirii în patrimoniul comunei și reabilitarea acesteia se vor face cu scopul închirierii/ concesionării către operatori economici, pentru crearea de locuri de muncă în localitate.
* Și clădirea Dispensarului Uman din comună, aflat de foarte mulți ani într-o formă de concesiune dezavantajoasă pentru comunitatea locală, face obiectul unui proces aflat în prezent pe rolul justiției. Primul-gospodar Ionel Moloiu luptă astfel pentru reintroducerea acestui spațiu în patrimoniul comunei, cu scopul modernizării și dotării cu tot ce este necesar pentru acordarea de servicii medicale de care localnicii au mare nevoie.


Nimic din ce înseamnă dezvoltare și progres nu este lăsat de-o parte la Hârsești, edilul comunei acordând atenție fiecărui aspect în parte, gestionând și prioritizând cu grijă și pricepere nevoile și dorințele comunității locale pe care o păstorește.