Primarul din Bogați bifează respectarea angajamentelor către cetățeni

La sfârșitul mandatului 2016-2020, primarul comunei Bogați, Ion Gîrleanu, bifează realizarea unor proiecte importante în administrația locală în toate domeniile: învățământ, apă și canalizare, siguranța circulației și siguranța publică. 
Primarul Ion Gîrleanu se prezintă în fața electoratului din Bogați cu următoarele angajamente onorate în mandatul său:

●     Execuția unui foraj suplimentar pentru alimentarea cu apă din satul Bogați și a unei stații de demanganizare în satul Glâmbocelu, care asigură în parametrii normali valoarea determinată a manganului. 
●    Reabilitarea tuturor unitățile de învățământ din localitate prin lucrări de placare și vopsitorie, înlocuirea tâmplăriei și a instalațiilor electrice și înlocuirea centralelor termice. 
●    Refacerea împrejmuirii de la Școala Gimnazială „Radu cel Mare”, Bogați. 
●    Lucrări de reparație și redare în circuitul rutier a unei părți din drumul comunal DC 70, Bogați, avarierea platformei drumului producându-se din cauza prăbușirii versantului și a infiltrării apelor pluviale. 
●    Construcția podului din satul Suseni, cătun Glâmboc, fiind asigurat accesul către gospodăriile oamenilor și către terenurile agricole din extravilan. 
●    Modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public de la 150 de lămpi la 1.200 în prezent, lucru care permite deplasarea cetățenilor în condiții de siguranță. 
●    Construirea și punerea în funcțiune a primului tronson din rețeaua de canalizare pe DJ 702C, din centrul satului Glâmbocelu până în centrul satului Suseni. 
●    Proiectarea și începerea lucrărilor la obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare în comuna Bogați”. 
●    Proiectarea și începerea lucrărilor la așezământul cultural din satul Bogați. 
●    Măsuri de profilare a drumurilor locale și comunale cu grederul și de pietruire, precum și repararea și construirea unor punți și podețe în satele Glâmbocel, Bogați și Suseni. 
●    Continuarea lucrărilor la biserica din satul Glâmbocel Deal, în prezent necesitând doar execuția lucrărilor de pictură. 
●    Amenajarea de parcuri, în vederea creării unor spații pentru petrecerea în mod plăcut, atât în centrul comunei, cât și în satele Glâmbocelu și Suseni.
●    Amenajarea de locuri de joacă pentru preșcolari și școlari la Grădinița Glâmbocelu, Grădinița Bogați și Grădinița Suseni. 
●    Achiziția și montarea unui sistem de supraveghere video, iar sediul primăriei am implementat un sistem de pază inteligentă. 
●      Recompensarea elevilor cu rezultate deosebite la învățătură  cu sejururi anuale gratuite la mare. 
●    Organizarea de festivități cu ocazia sărbătorilor de sfârșit de an, prilej de acordare a cadourilor de iarnă pentru toți preșcolarii și școlarii din localitate.