Primarul comunei Budeasa şi-a stabilit priorităţile pentru următorul mandat

Pentru următorii 4 ani, primarul comunei Budeasa, Mihail-Nicolae Rachieru, a făcut deja demersuri pentru obţinerea finanţărilor necesare modernizării şi extinderii infrastructurii rutiere şi de utilităţi publice. După cum ne-a declarat, are următoarele priorităţi stabilite pentru următorul mandat: 

# extinderea canalizării la nivelul întregii comune;
# extinderea reţelei de alimentare cu apă;
# asfaltarea drumurilor în toată comuna;
# extinderea reţelei de gaze;
# construirea unei noi grădiniţe şi creşe în Rogojina, unde este o clădire veche, însă este mai convenabilă realizarea uneia noi. 
Proiectele aferente acestor obiective sunt deja depuse la Compania Naţională de Investiţii în vederea obţinerii finanţării. În primul mandat al lui Mihail-Nicolae Rachieru programele de finanţare din fonduri externe au fost valorificate la maximum de către administraţia publică locală, realizându-se o serie de obiective importante în baza acestora. 

 

 

 Obiective realizate


Ultimii 4 ani au fost unii foarte prolifici pentru localitate, primarul Mihail-Nicolae Rachieru, alături de aparatul propriu din cadrul Primăriei Budeasa, fiind concentrat în special pe atragerea de fonduri externe. A reuşit, astfel, din finanţări nerambursabile, să realizeze obiective extrem de importante pentru dezvoltarea comunităţii. 


# A fost modernizat iluminatul stradal prin montarea lămpilor cu led, iar pentru sărbătorile de iarnă a fost montat iluminatul festiv.
# S-a achiziţionat un tractor cu remorcă, lamă de zăpadă şi sărăriţă pentru buna şi eficienta administrare a domeniului public al comunei.
# A fost reabilitată Grădiniţa din Budeasa Mare şi, pentru prima dată, a fost înfiinţată 
o grădiniţă cu program prelungit pentru a veni în sprijinul tinerilor părinţi. 
# În Budeasa Mare, a fost reabilitată şi modernizată grădiniţa, pentru ca şi aceşti copii să beneficieze de condiţii decente de studiu, încercând astfel să se stopeze migraţia către învăţământul preşcolar din oraş.
# Prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi din bugetul local a fost finalizată investiţia privind reabilitarea şi dotarea Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Budeasa Mare.
# Prin depunerea unui proiect prin Grupul de Acţiune Locală Ţinutul Argeşului de Mijloc s-a obţinut finanţarea necesară pentru amenajarea a trei locuri de joacă moderne şi sigure în satele Budeasa Mare, Budeasa Mică şi Găleşeşti.
# Prin programul WIFI 4EU s-au obţinut fonduri ce au fost utilizate pentru crearea a 17 puncte de acces gratuit la internet, la nivelul localităţii.
# Pentru siguranţa cetăţenilor s-au montat în puncte-cheie din localitate camere de supraveghere.
# Au fost regularizate canalele ANIF din localitate, pentru a evita inundarea gospodăriilor şi a terenurilor agricole.
# Drumurile comunale, pădurile şi păşunile, precum şi principalele imobile aparţinând domeniului public al comunei au fost cadastrate şi inventariate.
# Periodic, au fost organizate acţiuni de ecologizare şi de împădurire.

 

În derulare se află lucrările la două obiective importante, respectiv Grădiniţa Caloteşti, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, şi construcţia Dispensarului Uman Caloteşti, cu două cabinete medicale şi un cabinet stomatologic, stadiul de realizare fiind 80%, finanţat din bugetul local şi de către Consiliul Judeţean Argeş.

 

 

Anul acesta, sunt în curs alte investiţii de amploare, în premieră pentru localitate:


- construirea unei săli de sport pentru şcolari cu 102 locuri, în satul Budeasa Mare, proiect derulat prin Compania Naţională de Investiţii;
- construirea Căminului Cultural în satul Găleşeşti, în spatele terenului de fotbal, proiect derulat prin Compania Naţională de Investiţii.