Primăria Pitești vine în sprijinul sectorului HORECA

În vederea sprijinirii societatiilor comerciale cele mai afectate de contextul pandemiei, Primaria Municipiului Pitești a decis aplicarea urmatoarelor masuri pentru sprijinul sectorului HORECA.

1.  Se reduc cu 50% tarifele pentru serviciile de agrement prestate de catre Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti.

2.  Se reduce cu 50% tariful de inchiriere patine, la ptinoarul situat in padurea Trivale. 

3.  Se aproba instituirea si procedura de acordare a facilitatilor fiscale de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la data de 31.03.2020, inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Pitești.

4.  În vederea asigurării măsurilor de distanțare sociala impuse de pandemia generata de virusul SARS-CoV-2, pentru terasele alimentație publică, care dețin acord de utilizare temporară a domeniului public in scopul desfasurarii de activitati comerciale , pentru anii 2020 si 2021, acestea isi pot extinde suprafata, acolo unde urbanistica si traficul pietonal permit, fara plata unei taxe suplimentare. Extinderea se poate face, la cerere, dupa aprobarea in cadrul Comisiei de acorduri, constituita la nivelul Primariei Municipiului Pitești.

5.  Se reduc pentru anul 2021:
- cu 10% : Taxa pentru eliberarea/ vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii, datorata de persoanele a caror activitate este inregistrata in grupele CAEN 561- Restaurante, 563 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor și 932 -  Alte activitati recreative si distractive, potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, actualizata prn ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala-  CAEN.

 

-  Cu procente între 40-50% : alte taxe locale, astfel:

Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice:

a) pentru desfacerea de produse care fac obiectul comerţului în alte locuri decât în pieţe, târguri şi oboare:

- Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfăşurarea de activităţi comerciale şi prestări servicii în zona(*) 5 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi

- Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru amplasarea de terase alimentaţie publică, în zona(*) 3 lei/mp/zi 2 lei/mp/zi

- Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, exclusiv de carte şi presă, în zona(*) 2 lei/mp/zi 1 leu/mp/zi

- Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, exclusiv de flori, în zona(*) 2 lei/mp/zi 1 leu/mp/zi

- Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfăşurarea de activităţi comerciale şi prestări servicii în celelalte zone ale municipiului 2 lei/mp/zi 1 leu/mp/zi

- Taxa pentru comerţ sau promovare în regim ambulant 10 lei/persoană/zi 5 lei/persoană/zi

- Taxa pentru promovare produse/servicii 10 lei/mp/zi 10 lei/mp/zi

- Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru expunerea şi comercializarea de produse în faţa unităţii în zona(*) 5 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi

- Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru expunerea şi comercializare de produse în faţa unităţii în celelalte zone ale municipiului 2 lei/mp/zi 1 leu/mp/zi

- Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfăşurarea de activităţi comerciale cu ocazia târgului „Mărţişor” 10 lei/mp/zi 6 lei/mp/zi

 (*)Notă: în zona  delimitată astfel:

1.- bdul. Republicii, de la intersecţia bdul. Republicii cu str. C.A. Rosetti, str. Calea Craiovei, Piaţa Vasile Milea, str. dna. Bălaşa, pasajul Griviţei, str. Victoriei, până la str.Ana Ipătescu;

2.- bdul. Republicii, de la intersecţia bdul. Republicii cu str. C.A. Rosetti, str. C. A. Rosetti, str. Maior Şonţu, bdul. I.C.Brătianu, până la str.Maternităţii;

3.- bdul. Republicii, de la intersecţia bdul. Republicii cu str. C.A. Rosetti, până la str. Constantin Zărnescu.

b)  pentru utilizarea locurilor publice altele decât cele de desfacere, de către persoane fizice sau juridice, pentru activităţi recreative şi distractive: 3 lei/mp/zi ( anterior 5 lei/mp/zi)

c) pentru utilizarea locurilor publice ocazionată de târguri, expoziţii: 1 leu/mp/zi ( anterior 2 lei/mp/zi)

h) pentru ocuparea domeniului public cu stâlpi pentru banere: 3 lei/zi/stâlp ( anterior 5 lei/mp/zi),

i) pentru ocuparea domeniului public cu panouri fixe în scop de reclamă şi publicitate: 2 lei/mp/zi  ( anterior 3 lei/mp/zi);

j) pentru ocuparea domeniului public cu panouri mobile în scop de reclamă şi publicitate: 5 lei/mp/zi  ( anterior 10 lei/ mp/zi)  în zona(*);

k)  pentru ocuparea domeniului public cu panouri mobile în scop de reclamă şi publicitate: 3 lei/mp/zi  ( anterior 5 lei/mp/zi) ;

l) pentru folosirea domeniului public afectat de alei de acces, autorizate  potrivit legii:  50 lei/mp/an  ( anterior 81 lei/mp/zi).