Primăria Pitești angajează!

Primăria Municipiului Piteşti a anunțat pe site-ul oficial organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor publice vacante: Consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Contabilitate; Inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Urbanism și Autorizații de Construire;

CITEȘE ȘI ... Parc de aventură de 4 hectare la Câmpulung

Concursul este programat pentru data de 14.03.2017, ora 10.00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, după cum urmează:
- 14.03.2017, ora 10.00 – proba scrisă
- 17.03.2017, ora 10.00 – interviul
Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este data de 02.03.2017.

Consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Contabilitate;
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura științelor economice;
- vechime de minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice.


2. Inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Urbanism și Autorizații de Construire;
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de științe inginerie civilă sau în ramura de știință inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management;
- vechime de minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice.
-perfecționări/specializări: cursuri de utilizare a calculatorului dovedite cu certificat / diplomă din care să rezulte absolvirea acestora;

Pentru actele necesare, click aici.