Primăria Pitești angajează director | Sursa Ta

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 22.06.2021, ora 10:00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de promovare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de conducere vacante, cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de Director executiv,  gradul II,  la Direcția Tehnică.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concursul de promovare, sunt:
 a) să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în domeniile științelor administrative, inginerești sau economice;
 b) să aibă vechime de minimum 7 ani în specialitatea studiilor;
c) să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
d) să aibă abilități de utilizare a calculatorului, dovedite cu documente din care să rezulte deținerea de cunoștințe IT;
e) să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
f) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii;
 

Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
22.06.2021, ora 10:00 – proba  scrisă;
25.06.2021, ora 10:00 – interviul.


Informații suplimentare AICI