Primăria Bradu va asigura asistența medicală comunitară și școlară

În urma epidemiei de gripă și a unor probleme la nivel de instituție de învățământ, Primăria Bradu a ales să înființeze un Compartiment de asistență medicală comunitară și asistenă medicală școlară. Vor fi înființate două posturi cu normă întreagă, unul de asistent medical comunitar și altul de asistent medical școlar, și un post de medic cu jumătate de normă. Finanțarea acestui compartiment va fi asigurată prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin Ministerul Sănătății.

Principalele atribuţii ale asistentului medical comunitar sunt: supravegherea, în mod activ, a stării de sănătate şi a condiţiilor de viaţă ale populaţiei; educaţie pentru sănătate şi planificare familială; asistenţa mamei şi copilului; identificarea şi prevenirea posibilelor cazuri de abandon şi abuz al copilului; urmărirea şi supravegherea activă a persoanelor din evidenţele speciale (prematuri, TBC, HIV/SIDA, persoane cu deficiente neurosenzoriale, neuropsihice, motorii, alte boli cronice).
Asistentul medical școlar are ca principale atribuții examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor și promovarea unui stil de viață sănătos.