Primar Victor-Cătălin Turturică, candidat PSD: „Viitorul” este proiectul meu!

Localitatea Bălileşti, situată în apropierea Mioveniului, are toate resursele naturale pentru a deveni o zonă atractivă de locuit şi agricultură, iar primarul Victor-Cătălin Turturică şi-a propus să fie pârghia comunităţii locale în vederea dezvoltării durabile a comunei.

„Ambiția cea mai mare pe care am avut-o la debutul acestui mandat a fost ca această comună să beneficieze de un confort optim și condiții de viață la standarde europene și mi-am propus alimentarea acestei comune cu un sistem de apă curentă și canalizare, având grijă ca toate aceste costuri să fie rezonabile pentru cetățeni și la îndemâna tuturor.”, îşi trasează în linii mari misiunea pe care şi-a asumat-o.

 

„Proiectele ce se află în desfășurare sunt pregătite, promovate și implementate în comuna Bălilești Argeș, care de la început au avut și au scopul de a schimba vechiul cu noul, adică de la o comună cu o organizare clasică tradițională a mediului rural la o organizare modernă a satului românesc. Toate acestea se fac prin păstrarea a tot ce este bun, tradițional, cultural, istoric, toate acestea fiind introduse în sisteme moderne de utilități, de spații moderne de învățământ, de sănătate, de cultură ș.a. astfel încât «vechiul să devină nou-nouț»!”, ne-a mai explicat primarul Turturică.

De asemenea, pentru a îşi îndeplini principalul obiectiv, de a stopa migraţia din comună către mediul urban, Victor-Cătălin Turturică şi-a stabilit obiective clare, pe care ni le şi detaliază:

 

„În funcția în care am fost ales, «Viitorul» este PROIECTUL meu.”

 

 Dispensar în satul Valea Mare - Bratia


- Pentru viitorul apropiat, cea mai mare ambiție a mea o constituie construirea unui nou dispensar în satul Valea Mare-Bratia, dotat cu  aparatură medicală de ultimă generație, ce va oferi servicii medicale performante.

 

 

 Alimentarea comunei cu gaze naturale


- Unul dintre cele mai importante proiecte ce va fi implementat în viitorul apropiat este racordarea și alimentarea comunității cu gaze naturale care va asigura un confort corespunzător secolului în care ne aflăm. Pe de altă parte, toate utilitățile care vor fi la dispoziția oamenilor vor conduce spre o creștere a interesului de populare și locuire a zonei Bălilești, care pentru mine se aseamănă cu Raiul, numai că acesta este unul pământean.
- Pentru viitor este în derulare o amplă rețea de tranzitare a apei cu debit mare, care va asigura irigarea celor cca 300 ha de teren agricol. Astfel, se va trece la o agricultură bogată, practicată de către tineri cu proiecte, idei și utilaje moderne, care va conduce către o siguranță alimentară, atât pentru familiile și semenii lor, cât și pentru comună.

 

 

  Cu o implicare activă și perseverență, se poate ajunge la bunăstare


Proiectele finalizate sunt acelea care, cu ani în urmă, au pus bazele stopării depopulării comunei, se mândreşte primarul localităţii Bălileşti.

„Realizarea mea de suflet în funcția de primar a fost construirea grădiniței cu program prelungit pentru 50 de copii, pentru că acolo vor crește și vor fi educați «puișorii» care vor asigura viitorul și dezvoltarea comunei noastre! Avem şi proiectul de alimentare cu apă și canalizare, o investiţie de maximă necesitate. Am dezvoltat sistemul de iluminat public, pe care l-am adus la standarde moderne. Toate școlile au fost aduse la standarde moderne și au fost reamenajate spațiile pentru actul medical. Toate acestea au dat speranță oamenilor pentru a rămâne la sate și iată că, ulterior, s-au convins că lucrurile și promisiunile devin realitate, aflându-ne azi într-o evoluție surprinzătoare pentru unii, dar normală de altfel pentru noi toți, pentru că numai cu o implicare activă și perseverență se poate ajunge la bunăstare.”, a explicat candidatul PSD,  Victor-Cătălin Turturică.