Prima ședință la Mioveni, în 2020!

Mâine, de la ora 18.00, va avea loc prima şedinţa publică ordinară din noul an a Consiliului Local Mioveni.


Vor fi discutate, printre altele:

- aprobarea listei cu solicitanții îndreptățiți să primescă o locuință social;

- aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale la nivelul orașului Mioveni, pentru anul 2020;

- aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav desfășurată în semestrul II al anului 2019;

- aprobarea planului de măsuri și activități pentru trimestrul I, anul 2020 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni;

- aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza  administrativ-teritorială a orașului Mioveni etc.


Reamintim că ședințele Consiliului Local sunt publice. Prin urmare, orice cetățean poate asista la dezbateri și votarea proiectelor.