Prevenirea și combaterea sărăciei - Proiect pentru 4 localități argeșene!

Astăzi, la sediul Prefecturii Argeș, s-a semnat protocolul privind implementarea serviciilor comunitare integrate necesare excluziunii sociale și combaterii săraciei, în cadrul Proiectului “ Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea săraciei și excluziunii sociale “.


Acest proiect este implementat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale în parteneriat cu Ministerul Sănătății și Ministerul Educației și Cercetării.

Protocolul are ca semnatari instituții județene cu atribuții în domeniul social, educație și sănătate, care pot contribui la buna implementare a mecanismului de colaborare: Instituția Prefectului, Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului, Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul Școlar, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională și autoritățile administrației publice locale selectate din județ și care au acceptat implicarea în cadrul proiectului, respectiv:
- Primăria comunei Aninoasa
- Primăria comunei Berevoești
- Primăria comunei Cetățeni
- Primăria comunei Mălureni

Proiectul urmărește creșterea incluziunii sociale și reducerea sărăciei în zonele cele mai marginalizate prin creșterea capacității serviciilor publice locale de asistență socială din 132 de comunități rurale și 7 comunități mic urbane în utilizarea unor practici bazate pe abordarea integrată, care să răspundă real problemelor cu care se confruntă persoanele care trăiesc în sărăcie.
Prin intermediul proiectului se urmărește acordarea serviciilor comunitare (servicii sociale, servicii de asistență medicală comunitară, servicii educaționale) în mod integrat, cu beneficii de asistență socială și alte forme de sprijin material și financiar în vederea reducerii sărăciei și excluziunii sociale într-un mod eficient și sustenabil.