Politehnica București - Masterul gratuit pentru absolvenții din Mioveni

Facultăţile Energetică şi Inginerie Industrială și Robotică din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti vor aduce în Mioveni, pentru al nouălea an consecutiv, două specializări pentru masterat: Managementul Mediului şi Dezvoltare Durabilă (20 de locuri) şi Concepţie şi Management în Productică (20 de locuri).

Reamintim că locurile sunt fără taxă, iar cursurile se vor desfăşura în Mioveni și laboratoarele la București.


Dosarul de admitere trebuie să conțină următoarele acte:

1) Fişa de înscriere tip(obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii);

2) Două fotografii, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm;

3) Diploma de bacalaureat, în original;

4) Diploma de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidaţii din promoţia 2019 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă);

5) Foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul se prezintă diploma de licenţă/inginer;

6) Certificatul de naştere, în copie legalizată;

7) Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;

8) Certificatul de căsătorie, în copie legalizată (numai dacă este cazul schimbării numelui);

9) Buletin/carte de identitate, în copie;

10) Plata taxei de admitere – se plătește la secretariat, la locul înscrierii (50 lei pentru sesiunea din iulie sau 100 lei pentru sesiunea din septembrie)

11) Dosar plic

În cazurile de schimbare de nume, pe lângă numele din certificatul de naştere trebuie să fie consemnat în paranteză şi numele din buletinul/cartea de identitate.

 

 

 

 

Concursul de admitere în învățământul universitar de masterat se organizează în două sesiuni, în iulie și septembrie 2019,  astfel:

Sesiunea I

Înscriere: 1 iulie - 10 iulie 2019

Pentru Masterul Concepţie şi Management în Productică, examen de admitere (interviu) va avea loc pe 11 iulie ora 17.00, sala CB109, Politehnica București.

Program înscrieri (Sala CB 017):Luni, miercuri și vineri / 9.00 – 16.00

Marți și joi / 12.00 – 18.00

Sâmbătă și duminică / 10.00 – 14.00.

 

 

Sesiunea a II-a

Înscriere: 22 iulie - 11 septembrie 2019

Examen de admitere 12-13 septembrie

Informaţii suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0733.100.998.