POIANA LACULUI. Prima şedinţă de Consiliu Local din mandatul 2020-2024

Pe data de 23 noiembrie, la Poiana Lacului, a fost convocată prima şedinţă a Consiliului Local în noua formulă a legislativului, pe mandatul 2020-2024. Pe ordinea de zi a şedinţei au fost prinse cinci proiecte de hotărâre, după cum urmează: 


- Proiect de Hotărâre nr. 31/2020 - privind alegerea viceprimarului comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş.
- Proiect de Hotărâre nr. 30/2020 - privind componenţa nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Poiana Lacului.
- Proiect de Hotărâre nr. 29/2020 - privind stabilirea domeniilor de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate ale Consiliului Local Poiana Lacului, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilier.
- Proiect de Hotărâre nr. 28/2020 - privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Poiana Lacului.
- Proiect de Hotărâre nr. 27/2020 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Poiana Lacului pentru lunile noiembrie, decembrie 2020 şi ianuarie 2021.


Pentru funcţia de viceprimar a fost ales tot Radu Ion, ca în mandatul anterior, iar celelalte trei proiecte au stabilit modul în care îşi va desfăşura activitatea noul Consiliu Local în următorii 4 ani.