Poiana Lacului - Cum se prezintă bugetul local pe anul 2021


Compartimentul buget reprezentat prin Ilie lon-lrinel, consilier superior și compartimentul taxe și impozite, din cadrul Primăriei Poiana Lacului, au procedat la elaborarea Bugetului Local pentru anul 2021.

Gradul de realizare al încasărilor privind veniturile proprii în ultimii doi ani a fost mai mic de 97 %  pe fiecare an.

În anul 2021 s-a prevăzut, în Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli, la capitolul 54.02.05 ,,Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”, suma de 100,00 mii lei.


Ponderea cheltuielilor în proiecția bugetului pe anul 2021 se prezintă astfel:

Cheltuieli de personal: 3.566,00 mii lei(36,00%) din care: 

- 1.624,00 mii lei: aparatul propriu al primăriei - (16,40%)
- 229,00 mii lei: demnitari (primar+viceprimar) - (2,30%)
- 181,00 mii lei: consilieri locali - (1,83%)
- 165,00 mii lei: șoferi microbuze școală - (1,66 %)
- 180,00miilei:ordine publică - (1,82% )
- 1.161,00 miilei: asistenți personali ai pers. cu handicap grav (11,73 %)
- 26.00mii lei, învățământ - abonamente transport profesori - (0.26%)

Cheltuieli bunuri și servicii: 2.585,50 mii lei - 26 %

Rambursare credit: 531,00 miilei 5%

Fond rezervă:100,00 miilei- 1%

Asistență socială 1.052,80 mii lei -11 % (din care 10 %-indemnizatii acordate persoanelor cu handicap grav)

Alte cheltuieli: 2 56,00 mii lei - 3%

Cheltuieli de capital (investitii): 1.808,00 mii lei - 18 %

- 1. 52 7,00 mii lei - 19 % (din veniturile sectiunii de functionare)
- 281,00 mii lei (din excedentul anutui 2020)

Se consideră că este oportună și necesară aprobarea:

- proiectului Bugetului LocaI pentru anul 2021 in suma de 9.616,30 mii lei, din care 8.08930 mii lei la sectiunea de functionare si 1.527,00 mii lei la sectiunea de dezvoltare,

- proiectului Bugetului Institutiilor Publice si activitatilor integral sau partial din venituri proprii - sursa E pe anul 2021 in suma de 12,00 mii lei;

- Listei de investitii pe anul 2021 in suma totala de 1.808,00 mii lei, din care:
1.525,00 mii lei - venituri proprii ale bugetului local;
 281,00 mii Iei - excedentul anului anterior - 2020.