Situația investițiilor în infrastructura de drumuri și poduri din județul Argeș

De la începutul anului și până în prezent, Regia Județeană de Drumuri Argeș a efectuat lucrări de reparații și întreținere pe 30 de drumuri județene, respectiv pe o lungime totală de 364,616 km, în condițiile în care județul Argeș deține o rețea de drumuri județene de 1.193,948 Km, situându-se pe locul trei la nivel național. De asemenea, în domeniul infrastructurii de drumuri și poduri sunt în implementare 10 obiective finanțate în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (5 poduri și 5 drumuri județene, cu o valoare de aproximativ 80 de milioane de lei) și trei investiții finanțate integral din bugetul Consiliului Județean Argeș (un pod și două drumuri județene, cu o valoare de aproximativ 63 de milioane de lei).
  
Stadiul derulării investițiilor Consiliului Județean Argeș, finanțate prin PNDL și de la bugetul local al UAT jud. Argeș.
 
În cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, în domeniul infrastructurii de drumuri sunt finanțate 10 obiective implementate de Consiliul Județean Argeș – 5 poduri și 5 drumuri județene, cu o valoare de aproximativ 80 de milioane de lei. Stadiul proiectelor finanțate prin PNDL:
 
1.    Modernizare  DJ 703 B Şerbănesti (DJ 659) – Siliştea, km 70+410 – 77+826, L= 7,416 km, în comunele Rociu şi Căteasca (valoarea investiției: 12.611.345 lei)
Stadiul actual: Execuție lucrari in derulare (stadiu fizic 8%)
Data inceperii lucrarilor: 07.08.2019;
Durata de realizare a investitiei – 10 luni;
Lucrari executate pana in prezent:
27 podete la drumuri laterale;
balastare drumuri laterale pe o lungime de 25 metri;
6 podete transversale la drum (de diametru 1000 mm);
balastare platforma  drum pe o lungime de 120 metri.

 
2.    Modernizare  DJ 703 B Costeşti (DN 65 A) – Şerbăneşti (DJ 659), KM 60+325 – 68+783, L = 8,458 km, la Costeşti şi Rociu (valoarea investiției: 15.985.000 lei).
Stadiul actual: Este în derulare procedura de achiziție publică.
 
3.    Modernizare DJ 702 A Ciupa – Răteşti, km 33+030-35+696 (valoarea investiției:4.482.805,43 lei)           
Stadiul actual: Executie lucrari in derulare (stadiu fizic 8%)
Data inceperii lucrarilor: 21.09.2019;
Durata de realizare a investitiei – 12 luni;
Lucrari executate pana in prezent: Balastare platforma drum pe toata lungimea acestuia in proportie de 90%;

 
4.    Modernizare DJ 703 B Morăreşti - Uda, km 17+753 - 20+253, L = 2,5 km, la Uda (include şi lucrări de consolidare)
Stadiul actual: In data de 22.10.2019 s-a predat amplasamentul catre constructor; Se afla in perioada de mobilizare, amenajare organizare de santier si aprobare de catre Inspectoratul de Politie a Managementului de trafic;
Valoarea investiției: 11.524.000 lei
 
5.    Pod pe DJ738 Jugur – Drăghici – Mihăesti peste raul Târgului, km 21+900, în comuna  Mihăeşti (valoarea investiției: 4.740.000 lei)
Stadiul actual: Procedura de achizitie publica de lucrari este in derulare.
 
6.    Pod pe DJ703 H Curtea de Arges (DN 7C) – Valea Danului – Cepari, km 0+597, L= 152 m, in com. Valea Danului (valoarea investiției: 12.352.000 lei)
Stadiul actual: Expertiza  tehnica si Studiu de fezabilitate elaborate.
Proiect tehnic in curs de verificare de catre verificatorul de proiect

 
7.    Pod pe DJ 741 Pitesti – Valea Mare – Fagetu - Mioveni, km 2+060 peste paraul Valea Mare (Ploscaru) la Stefanesti (valoarea investiției: 2.875.000 lei)           
Stadiul actual: Procedura de achizitie publica de lucrari este in derulare.

 
8.    Pod pe DJ 731 B Sămara – Băbana – Cocu, km 3+964 peste pârâul Vârtej, L = 24 m, in comuna Băbana    (valoarea investiției: 2.126.250 lei) – Investiție finalizată 

 
9.    Consolidare și reabilitare Spital Județean de Urgență Pitești (valoarea investiției: 78.722.000 lei)
Stadiul actual: Actualizare DALI si Expertiza Tehnica

 
10. Modernizare pe DJ 725 STOENESTI - DRAGOSLAVELE, km 3+313-6+626, L=3,313 km in comunele Stoenesti si Dragoslavele"            (valoarea investiției: 8.660.000 lei)
Stadiul actual: Executie lucrari in derulare (stadiu fizic 90%).
Lucrari executate pana in prezent:
infrastructura drum (fundatie);
turnat covor asfaltic:
lucrari de arta (ziduri de sprijin) ;
santuri, rigole – 90%;
lucrari de siguranta circulatiei (parapeti elastici) .
 
În domeniul infrastructurii de drumuri, sunt finanțate integral din bugetul Consiliului Județean Argeș trei investiții - un pod și două drumuri județene, cu o valoare de aproximativ 63 de milioane de lei. Stadiul actual al proiectelor:
 
1.    Modernizare DJ 731D, km 7+450-19+674, L=12,224 km (Valea Nandrii) – valoarea investiției: 41.887.182,16
Stadiul actual: A fost elaborata documentatia tehnica: Studiu de teren (Geotehnic si topografic), Expertiza tehnica, D.A.L.I. si a fost incheiat contractul cu verificatorul autorizat de proiect.
Pana la data de 04.11.2019 , proiectantul va solutiona obiectiile comisiei C.T.E .
 
2.    Pod peste raul Neajlov, in satul Silistea, comuna Cateasca, jud. Arges (valoarea investiției: 1.472.725,98)
Stadiul actual: A fost elaborata documentatia tehnica: Studiu de teren (Geotehnic si topografic, Studiu  hidrologic), Expertiza tehnica, D.A.L.I. Procedura de achizitie „Servicii de verificare proiecte” este in derulare.
 
3.    Modernizare DJ 703B Padureti (DJ679) – Costesti (DN65A), km 48+975-59+287, L=10,312 km la Lunca Corbului si Costesti (valoarea investiției: 25.019.087,00 lei)
Stadiul actual: A fost elaborata documentatia tehnica: Studiu de teren (Geotehnic si topografic), Expertiza tehnica, D.A.L.I. Procedura de achizitie publica „proiectare+executie” este in derulare.
 
 
Stadiul procedurilor de achiziție publică ale Regiei Județene de Drumuri Argeș, aflate în desfășurare pentru anul 2019 – proiectare și execuție, D.A.L.I., deszăpezire.
 
De la începutul anului și până în prezent, Regia Județeană de Drumuri Argeș a efectuat lucrări de reparații și întreținere pe 30 de drumuri județene, respectiv pe o lungime totală de 364,616 km, în condițiile în care județul Argeș deține o rețea de drumuri județene de 1.193,948 Km, situîndu-se pe locul trei la nivel național.
Pentru luna noiembrie, Regia Județeană de Drumuri Argeș are în vedere lucrări de reparații asfaltice, șanțuri, podețe și covor asfaltic, după cum urmează:
•      Reparații asflatice pe DJ 702 G Recea – Cătanele – Căteasca -  Rătești,  km 0+000-12+240
•      Reparații asfaltice pe DJ 703H Curtea de Argeș -  Valea Danului – Cepari, km 0+000 – 13+475
•      Reparații asfaltice pe DJ 702 C Leordeni – Bogați – lim. Jud. Dâmbovița, km 0+000 – 13+405
•      Modernizare DJ 704H Merișani – Băiculești – Curtea de Argeș, km 13+05 – 17+600 – șanțuri și podețe
•      Covor bituminos pe DJ 703A Cotmeana – Cocu – Poiana Lacului, km 0+000 – 7+900,  tronson 4+697 – 5+697.
 
Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș transmite stadiul procedurilor de achiziție publică în desfășurare pentru anul 2019.
 
Proiectare și execuție:
Covor bituminos pe DJ 703 A Comuna Cocu, tronson km 7+900-18+950, L=11,05 km – valoare estimată 15.525.117,31  lei, fără TVA – data previzionată pentru încheierea contractului – 31.10.2019;
Modernizare DJ 508 Căteasca (DJ 703B) – Furduiești – Teiu buta (DJ 659), com Teiu Negrași, km 12+400-17+217, L=4,817 km – valoare estimată 10.347.128,50 lei, fără TVA - data previzionată pentru încheierea contractului – 15.11.2019;
Modernizare DJ 703 B lim jud. Olt – Mârghia – Pădureți, com. Lunca Corbului, km 41+275-41+775 – valoare estimată 713.684,71 lei, fără TVA - data previzionată pentru încheierea contractului – 15.11.2019;
Modernizare DJ  742 Leordeni (DJ 703B) – Baloteasca – Cotu malului – Glâmbocata – Leordeni – (DN7), km 5+100-6+100, com. Leordeni – valoare estimată 1.886.150,00 lei, fără TVA - data previzionată pentru încheierea contractului – 15.11.2019;
Covor bituminos DJ735 Câmpulung – Bughea de Jos – Albești de Muscel km. 0+000 – 0+850 și 1+200 – 11+211, L=10,87 km – valoare estimată 22.314.594,15 lei, fără TVA - data previzionată pentru încheierea contractului – 16.12.2019;
Modernizare DJ 703 Morărești – Cuca – Ciomăgești – lim. Jud. Olt, km. 13+400 – 16+600, L=3,2 km, com. Cuca - valoare estimată 5.755.450,00 lei, fără TVA - data previzionată pentru încheierea contractului – 20.12.2019.
 
D.A.L.I.:
Servicii de proiectare in fazele: studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica DALI pentru obiectivul : - Lot I : „Modernizare DJ 703 H Curtea de Arges – Valea Danului – Cepari – Suici – lim. jud. Valcea, km 9+475 - 10+364, L=0,889, com. Valea Danului si Cepari,jud. Arges” (valoare estimată: 21.757,40 lei / dată previozionată încheiere contract: 15.11.2019)
 
 
Servicii de proiectare in fazele: studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica DALI pentru obiectivele : - Lot II : „Modernizare DJ 702 F lim. jud. Dambovita – Slobozia, km 17+984 – 18+441, L=457 m, jud. Arges (valoare estimată: 8.341,00 lei / dată previozionată încheiere contract: 15.11.2019)
 
 
Servicii de proiectare in fazele: studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica DALI pentru obiectivul – Lot III : „Modernizare DJ 738 Poienari (DN 73-km 44+500)- Jugur – Draghici – Mihaiesti (DC 11), km 10+200 – 13+600, L=3,4 km, jud. Arges” (valoare estimată: 54.280,00 lei / dată previozionată încheiere contract: 15.11.2019)
 
 
Servicii de proiectare in fazele: studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica DALI pentru obiectiul – Lot IV : „Modernizare DJ 704 E Ursoaia – Bascovele – Ceauresti, km 3+100 - 7+600, L=4,5 km, jud. Arges (valoare estimată: 70.400,00 lei / dată previzionată încheiere contract: 15.11.2019)
 
Servicii de proiectare in fazele: studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica DALI pentru obiectivele : - Lot V : „Modernizare DJ 739 Barzesti –Negresti – Zgriptesti – Beleti, km 9+800 – 12+000, L=2,2 km, jud. Arges” (valoare estimată: 34.100,00 lei / dată previozionată încheiere contract: 15.11.2019)
 
 
Servicii de proiectare in fazele: studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica DALI pentru obiectivele : - Lot VI : „Covor bituminos pe drum judetean DJ 737 Campulung – Matau – Cocenesti – Boteni, km 0+000 – 9+000, L=9,0 km, loc. Campulung si Mioarele, jud. Arges” (valoare estimată: 91.600,00 lei / dată previozionată încheiere contract: 15.11.2019)
 
Servicii de proiectare in fazele: studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica DALI pentru obiectivele - Lot VII : „Covor bituminos pe drum judetean DJ 704 G Albesti – Cicanesti – Suici, km 0+000 – 9+500, L=9,5 km, comunele Albesti si Cicanesti, jud. Arges” (valoare estimată: 96.800,00       / dată previozionată încheiere contract: 15.11.2019)
 
Deszăpezire:
 
17.440 tone de nisip natural (sort 0-8 mm) la destinatie - la districtele din cadrul R.A.J.D. Arges R.A. pentru prestarea serviciului de Deszapezire iarna 2019-2020. (valoarea estimată: 844.496.55 lei / data previzionată incheiere contract: 15.11.2019)
 
5.095 tone sare gema industriala granulozitate (0-8 m) pentru prestarea serviciului de Deszapezire iarna 2019-2020 (valoarea estimată: 1.248.275,00 lei / data previzionată incheiere contract: 15.11.2019)