PNL cere anchetă privind prevenirea pestei porcine africane!

Având în vedere că numărul focarelor de pestă porcină africană a crescut exponențial în ultimele două luni ale acestui an - apariția unor focare noi în fiecare săptămână, care nu mai pot fi justificate doar prin răspândirea prin intermediul animalelor sălbatice infestate, ci și prin activitatea umană și circulația animalelor domestice, apreciem că Guvernul României nu a acționat corespunzător în vederea combaterii acestui flagel.

 Fiind evident faptul că autoritățile române direct implicate în prevenirea și combaterea pestei porcine africane au fost despășite de situație și, de asemenea, ținând cont de faptul că  este posibil ca instituții ale statului să fie implicate în activităţi care exced cadrului legal de funcţionare şi, mai grav, să fi instigat Guvernul României la acte şi măsuri contrare legii, în conformitate cu prevederile art. 73 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă transmitem Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei Comisii Parlamentare de Anchetă a Camerei Deputaților privind verificarea modului prin care autoritățile statului român au pus în aplicare prevederile Programului național de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine africane.

 

Obiectivele Comisiei de anchetă sunt:

1.Determinarea cauzelor care au condus la apariția focarelor de pestă porcină africană în România;

2.Verificarea oportunităţii şi fundamentării precum şi a factorilor (persoane sau grup de persoane) care au stat la baza promovării unor acte normative şi legi precum Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe în contextul riscului epidemiologic iminent de pestă porcină africană. Se va avea în vedere şi modificările imediate ale actelor normative în cauză care au fost aduse în mod dubios conducând la numeroase suspiciuni rezonabile.

 

Oficialitățile Uniunii  Europene nu mai au încredere că România mai poate stăvilii virusul
”Considerăm un factor agravant modificarea, în data de 10 august a.c., a  anexei Deciziei Comisiei Europene 709/2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE, prin introducerea a încă 5 județe în zona de restricție atât a animalelor vii, a cărnii proaspete, cât și a produselor din carne de porc, acest lucru evidențiind faptul că oficialitățile Uniunii  Europene nu mai au încredere că România mai poate stăvilii virusul. Menționăm că 4 din aceste 5 județe intrate în zona de restricție nu sunt în zona de focar.
            De asemenea, având în vedere că, începând cu data de 10 iunie 2018, autoritățile române implicate în prevenirea și combaterea pestei porcine africane au raportat un număr crescut de focare față de perioada anterioară – 8 județe, 113 localități și 600 de focare -, precum și necesitatea clarificării cauzelor care au condus la extinderea necontrolată  a pestei porcine africane în România, dar și pentru stabilirea concluziilor, răspunderilor și măsurilor ce se impun, Camera Deputaților adoptă prezenta Hotărâre:
Art. 1 - Se constituie Comisia parlamentară de anchetă a Camerei Deputaților pentru verificarea modului în care Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerul Afacerilor Interne, prin unitățile subordonate, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Apelor și Pădurilor au colaborat și au pus în practică prevederile Programului național de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine africane, precum și pentru completarea unor acte normative.”,
se arată în comunicat.