Pitești - SMART CITY: Proiectul de infrastructură inteligentă prezentat de Cristian Gentea

► Gestionarea inteligentă a deșeurilor ► Reducerea costurilor în infrastructura rutieră ►Iluminat inteligent în școli ► Sistemul de notificare a alertelor ► Semnatura electronică la distanță ► Eficiența energetică ► Contorizare inteligentă ► Parcări inteligente ► Monitorizarea calității aerului


    

Cristian Gentea, candidatul PSD la Primăria Municipiului Pitești, și-a prezentat în platforma electorală măsurile care vor duce la transformarea Piteștiului într-un oraș de tip nou, cu sisteme SMART implementate la nivelul fiecărei componente de infrastructură urbană.


    „Dezvoltarea durabilă a oraşelor este cel mai important motor al dezvoltării economice și sociale și poate fi realizată doar printr-o abordare integrată, care să urmărească toate dimensiunile sustenabilităţii urbane, precum și noile tendințe în domeniu.”

 


    Investițiile care vor fi propuse în timpul mandatului vor duce la asigurarea implementării cu succes a conceptului de SMART CITY, capabil să raspundă următoarelor provocări:
    
► Gestionarea inteligentă a deșeurilor 
    O posibilă soluţie de gestionare inteligentă și de colectare a deşeurilor se bazează pe senzori care să semnaleze momentul în care containerele de gunoi ajung la un volum ocupat de 80%. În plus, cutia cu senzori care se montează pe un container poate transmite mai multe informaţii: temperatura – o alertă când temperatura în container depăşeşte 100 grade C (ia foc), antifurt – atunci când îşi schimbă poziţia, localizare GPS şi altele.


    
► Reducerea costurilor în infrastructura rutieră 
    Una dintre principalele cauze ale degradării infastructurii rutiere urbane este supraîncărcarea autovehiculelor de mare tonaj. Fie că transportă mărfuri, materiale de construcţie, fie că transportă deşeuri provenite de la lucrări de construcţii civile, o bună parte a operatorilor supraîncarcă autovehiculele pe care le operează, în dorinţa de a economisi timp şi bani.
    Soluţia propusă constă într-un sistem de cântărire automată a autovehiculelor care intră în oraş, din mers, și trimiterea de alarme în cazul depistării unor autovehicule care sunt supraîncărcate.


    
►Iluminat inteligent în școli
          Sistemul educaţional românesc nu se reduce doar la activitatea de predare-învăţare, ci, în pas cu evoluţia tehnologică, ţine cont tot mai mult de calitatea ambianţei de care se bucură elevii într-o şcoală și de care depind, în fond, alături de alţi factori, performanţele şcolare.
    Astfel, un sistem inovator de iluminat inteligent vizează crearea atmosferei optime pentru sălile de curs şi permite profesorilor să aleagă unul dintre scenariile de iluminat potrivite pentru timpul în care se desfășoară ora: zi însorită, zi înnorată, semizi sau seminoapte şi proiectarea luminii adecvate pe tablă, atunci când se folosește videoproiectorul.


    
►  Sistemul de notificare a alertelor
    Aplicaţia  are rolul de a notifica cetăţenii oraşului şi vizitatorii cu privire la evenimente sau situaţii care afectează activităţile lor zilnice, precum: blocaje rutiere, închideri de străzi, lucrări de infrastructură, manifestaţii publice etc. Prin intermediul aplicaţiei, Primăria Municipiului Pitești va avea posibilitatea să informeze cetăţenii în timp real, prin transmitrea de notificări de tip „push” către aceştia, astfel încât locuitorii să fie mereu conectaţi la pulsul oraşului lor.


    
► Semnatura electronică la distanță
    Propunerea constă în utilizarea semnăturii electronice la distanță de către contribuabili şi de către personalul Primăriei Municipiului Pitești, atât pentru depunerea cererilor/formularelor în platformele existente, cât și pentru semnarea electronică a notificărilor, certificatelor etc. Serviciul va aduce valoare adăugată pentru ceea ce înseamnă schimbul de documente între administraţia publică locală şi contribuabilii săi, inclusiv pentru cei aflaţi în afara graniţelor ţării. Aceştia îl pot utiliza accesând platforma instituţiei în vederea semnării electronice a cererilor/formularelor/documentelor necesare în diverse interacţiuni cu administraţia publică fără a mai fi nevoie de depunerea acestora la ghişeu (doar actele care sunt permise de lege).


    
► Eficiența energetică
    Soluţia, testată în prezent și în alte localități, este sistemul solar termodinamic, care se remarcă prin faptul că produce apă caldă în mod continuu, chiar și pe timpul nopții. Panourile termodinamice solare sunt capabile să capteze căldură atât de la soare, cât şi din mediul ambiant, inclusiv când plouă sau când ninge. Sistemul testat depăşeşte limitările panourilor solare tradiţionale şi face posibilă creşterea mai eficientă a temperaturii apei. Capacitatea de a capta energie termică din mediul înconjurător este în principal asigurată prin radiaţia solară, dar și din temperatura ambientală, fiind astfel superior altor echipamente cu acelaşi scop şi foarte economic. Sistemul nu necesită întreţinere și este foarte longeviv. Soluţia va fi testată inițial la nivelul a 5 clădiri municipale, putând fi uşor extinsă şi utilizată în locuinţe, clădiri administrative, sedii de firme  etc.
    De asemenea, vizez implementarea unui proiect-pilot inovator de asigurare a independenței energetice, inițial pentru 5 școli din patrimoniul administrației (panouri fotovoltaice). Demersul este destinat scăderii presiunii asupra bugetului local, dar se încadrează și în viziunea noastră de reducere a noxelor, prin trecerea treptată spre sursele de energie regenerabilă.


    
► Contorizare inteligentă
    Scopul soluţiei nu este doar de a citi nişte indecși, ci de a folosi în mod inteligent datele din contoare pentru optimizarea costurilor utilităţilor. Aplicaţia trebuie să permită pe lângă vizualizarea consumurilor aproape în timp real pentru toate cele 3 tipuri de contoare (electricitate, apă şi gaz), și transmiterea de alerte care pot semnala pierderi de apă sau consumuri nejustificate de energie electrică. În plus, această soluţie permite instalarea ulterioară de alte tipuri de senzori sau echipamente de automatizare pentru a face diverse acţiuni pentru optimizarea/reducerea costurilor utilităţilor.
    Soluţia de contorizare inteligentă va fi testată initial la nivelul a 2 până la 5 clădiri municipale, putând fi uşor extinsă şi utilizată în locuinţe, clădiri administrative, sedii de firme etc.


    
► Parcări inteligente
    Dedicată zonei de mobilitate urbană, reţeaua de senzori va fi instalată într-o zonă de parcare din municipiu, în cadrul unui proiect-pilot, care ulterior poate fi extins, în funcție de rezultatele obținute. Senzorii pot măsura cu acurateţe ridicată ocuparea locurilor de parcare, informaţiile fiind transmise printr-un sistem radio standardizat. Semnalele recepţionate de la senzori vor fi integrate cu aplicaţii specializate de parcare inteligentă disponibile și accesibile cetăţenilor și turiştilor.


    
► Monitorizarea calității aerului
    Una dintre dimensiunile importante ale unui oraș modern este calitatea vieții pe care administrația reușește să o asigure cetățenilor săi. O subcomponentă importantă în această direcție este calitatea aerului la nivelul orașului. 
    Pentru ca un administrator public să aibă o viziune corectă asupra gradului de poluare la nivelul orașului său, în primul rând trebuie să evalueze concentrația principalilor agenți poluanți. Acest lucru se poate realiza cu succes prin instalarea unui sistem performant de eșantionare şi măsurare a acestora, completat de o aplicație de prelucrare a datelor, capabilă să structureze datele măsurate după criterii multiple (agentul poluator măsurat, dată/timp, corelare cu alți factori etc.). Toţi aceşti parametri se află în corelație cu temperatura și umiditatea relativă, precum și cu nivelul de zgomot în zona acoperită. Stațiile de monitorizare a calității aerului vor fi instalate în aceeași intersecție cu sistemul de măsurare a volumului de trafic, realizându-se astfel, cu ușurință, și corelarea celor două sisteme, cu scopul de a determina impactul volumului de trafic asupra calităţii aerului. Stațiile vor fi echipate cu un panou solar, de dimensiuni reduse, care asigură un consum redus de energie și funcționarea continuă.

 

 

Acest material a fost comandat de Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteana Arges
Realizat/Publicat de: MB Agency Complete SRL
Cod de identificare mandatar financiar : 21200019