Pitești: Sistem SEDO la plata taxelor și impozitelor locale

Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Pitești a instalat Sistemul Electronic de Dirijare și Ordonare-SEDO (sistem electronic cu bonuri de ordine). Este un sistem electronic util, modern și economic, fiind recomandat în special instituțiilor publice care desfășoară activități specifice de relații cu publicul.

Modul de utilizare al sistemului este foarte simplu:
1. Selectarea serviciului dorit prin atingerea ecranului (touch screen);
2. Ridicarea bonului de ordine eliberat de unitatea principal;

Bonul cuprinde, în afara numărului de ordine și a ghișeului corespondent, și următoarele informații: un mesaj de întâmpinare, denumirea serviciului solicitat, numărul persoanelor în așteptare pentru a-și face idee de timpul de așteptare, data și ora ridicării bonului de ordine. Atunci când unul dintre ghișeele asociate serviciului ales anunță vizual și/sau vocal, cetațeanul se deplasează cu bonul de ordine la ghișeul la care este chemat.

Sistemul funcționează la centrul de încasare situat în Pitești, Bd.Republicii, bl.G1 parter (zona "Centrul Cultural al Municipiului Piteşti"), acolo unde se desfășoară următoarele activități:
- plata impozitelor și taxelor locale datorate de către persoanele fizice; 
- declararea clădirilor, terenurilor și a mijloacelor de transport, în cazul persoanelor fizice:
- plata amenzilor contravenționale aplicate persoanelor fizice;
- eliberarea certificatelor de atestare fiscală;
- scoaterea din evidența fiscală a mijloacelor de transport, în cazul persoanelor fizice;
             
Acest sistem a fost implementat cu succes și la sediul Primăriei Municipiului Pitești, str.Victoriei, nr.24, intrarea B, camera 46 și la Centrul de Încasări din str.Victoriei, nr.7, bl.89, sc.C, parter (vizavi de Primăria Municipiului Pitești).