Pitești - Se desființează unele platforme de salubrizare!


Dintr-un comunicat de presă transmis de reprezentanții Primăriei Pitești aflăm faptul că începând de astăzi, 15.02.2021, containerele de suprafață amplasate la platformele de colectare a deșeurilor municipale din cartierul Prundu, bl.D (Colegiul Nenițescu) și bl. B5a-B5c (lângă Baza Sportivă), B32, D2, B31 (Lidl), B15 (H.C.C.), cămin Coremi,  vor fi ridicate, urmând ca platformele să fie desființate. 

Utilizatorii serviciului de salubrizare sunt rugați să folosească, pentru depozitarea deșeurilor menajere, containerele îngropate situate în vecinătatea acestora, iar, pentru deșeurile reciclabile, containerele de suprafață inscripționate corespunzător.
 
De reamintit utilizatorilor că folosirea cu responsabilitate a fiecărui tip de containere va contribui la menținerea funcționalității acestora pe termen lung, dar și a eficienței serviciului de salubrizare.  

Depozitarea corespunzătoare a deșeurilor presupune ca: 

- acestea să nu fie depozitate lângă eurocontainere, ci în interiorul lor; 
- deșeurile reciclabile să fie depozitate în containerele destinate acestui tip de deșeuri (GALBEN- plastic și metal, ALBASTRU- hârtie și cartoane, VERDE- sticlă). 

Pentru a folosi spațiul de depozitare la maximum, este recomandată plierea/împăturirea deșeurilor reciclabile.

- să nu fie depozitat alt tip de deșeuri în containerele  destinate deșeurilor reciclabile, întrucât acestea din urmă vor fi contaminate și astfel vor fi colectate împreună cu deșeurile menajere.

În comunicatul de presă se mai menționează și faptul că mașina pentru colectarea deșeurilor reciclabile trece, conform graficelor, pe la fiecare platformă, la fiecare două zile.