Pitești - Află cine poate beneficia de eşalonarea restanţelor la plata taxelor şi a impozitelor!

Încă din primăvara acestui an, reprezentanţii Primăriei Piteşti au avansat ideea privind eşalonarea datoriilor persoanelor fizice şi juridice. Această măsură are menirea de a înlesni plata impozitelor de către datornici, dar şi de a creşte gradul de colectare în rândul contribuabililor.

Recent, municipalitatea a aprobat normele de punere în aplicare a acestor facilităţi fiscale, stabilindu-se clar cine poate beneficia de eşalonare şi cine nu. Cererea pentru eşalonarea la plată împreună cu celelalte documente necesare pentru a beneficia de această facilitate se depun la registratura Direcţiei Impozite şi Taxe Locale. 


 Persoanele fizice îşi pot eşalona datoriile până la 5 ani


Această măsură a eşalonării, mult aşteptată mai ales de către persoanele juridice, a prins contur, la acest moment ştiindu-se clar cine poate beneficia de plata în rate a datoriilor la primărie şi cine nu. Astfel, pentru persoanele fizice se vor putea primi cereri în vederea eşalonării, după cum urmează:
- pentru obligaţiile fiscale şi majorări de întârziere cuprinse între 5.001 şi 7.500 de lei perioada de eşalonare este de 1 an;
- pentru obligaţiile fiscale şi majorări de întârziere cuprinse între 7.501 şi 10.000 de lei perioada de eşalonare este de 2 ani;
- pentru obligaţiile fiscale şi majorări de întârziere cuprinse între 10.001 şi 15.000 de lei perioada de eşalonare este de 3 ani;
- pentru obligaţiile fiscale şi majorări de întârziere cuprinse între 15.001 şi 20.000 de lei perioada de eşalonare este de 4 ani;
- pentru obligaţiile fiscale şi majorări de întârziere de peste 20.001 lei perioada de eşalonare este de 5 ani.

CITEȘTE ȘI ... ANAF scoate la vânzare super mașini! Prețuri surprinzătoare!


În ceea ce priveşte persoanele juridice, pragurile valorice pentru stabilirea perioadei de eşalonare sunt următoarele: 
- pentru obligaţiile fiscale şi majorări de întârziere cuprinse între 50.001 şi 100.000 de lei perioada de eşalonare este de 1 an;
- pentru obligaţiile fiscale şi majorări de întârziere cuprinse între 100.001 şi     300.000 de lei perioada de eşalonare este de 2 ani;
- pentru obligaţiile fiscale şi majorări de întârziere cuprinse între 300.001 şi 500.000 de lei perioada de eşalonare este de 3 ani;
- pentru obligaţiile fiscale şi majorări de întârziere cuprinse între 500.001 şi 700.000 de lei perioada de eşalonare este de 4 ani;
- pentru obligaţiile fiscale şi majorări de mai mari de 700.001 perioada de eşalonare este de 5 ani. 

 Cine poate beneficia de eşalonare?


Normele de implementare a eşalonării datoriilor stabilesc şi categoriile de persoane care sunt excluse din start de la aceste facilităţi.

Astfel, persoanele fizice care au datorii mai mici de 5.000 de lei şi persoanele juridice cu datorii mai mici de 50.000 de lei nu se pot bucura de eşalonare. De asemenea, nu pot fi eşalonate nici datoriile care au făcut obiectul unei eşalonări care şi-a pierdut valabilitatea, eşalonări acordate în temeiul aceleiaşi hotărâri, şi nici obligaţiile fiscale privind impozitul pe clădiri şi terenuri, impozitul pe mijloacele de transport precum şi majorările de întârziere aferente acestora exigibile după data eliberării certificatului de atestare fiscală.

CITEȘTE ȘI ... IN ARGES! Barbat gasit spanzurat

 

Hotărârea CL Piteşti mai exclude de la eşalonarea la plată şi obligaţiile fiscale care la data eliberării certificatului de atestare fiscală intră sub incidenţa art.167 din legea 207/2015 privind codul de procedură fiscală în limita sumei de restituit. Eşalonarea la plată nu se acordă pentru obligaţiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale care la data eliberării certificatului de atestare fiscală sunt suspendate în condiţiile art.14 şi 15 din legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. 
În cadrul normelor de implementare a eşalonării datoriilor municipalitatea a stabilit un set clar de condiţii ce trebuie îndeplinite pentru a putea beneficia de această înlesnire la plată.

CITEȘTE ȘI ... Cei 4 copii cazați la Păltiniș au ajuns la spital din cauza unui piure de cartofi!

 

Astfel, îşi pot plăti restanţele în rate debitorii care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
- situaţia fiscală a contribuabililor să corespundă cu realitatea;
- să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi să aibă capacitatea financiară de plată pe perioada de eşalonare;
- să nu se afle sub incidenţa legislaţiei privind insolvenţa;
- să nu se afle în dizolvare.


Sursa: Saptamanalul Ancheta