Agricultorii pot depune cererile unice de plată

În acest an, agricultorii pot depune cererile unice de plată şi modificările la acestea până pe data de 10 iunie. Cei care nu se încadrează în acest termen mai au la dispoziţie alte 25 de zile calendaristice, care curg după 10 iunie, însă cu aplicarea unor penalităţi, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014. Solicitările depuse după această dată sunt inadmisibile, iar beneficiarului nu i se acordă nici un fel de plată sau de sprijin. Aceasta este una dintre schimbările aduse de ordinul MADR nr. 817/30.05.2016, prin care se completează şi modifică condiţiile specifice şi modul de implementare a schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020. Printre noutăţi se mai numără introducerea unei prevederi care să permită fermierului diminuarea suprafeței solicitate pentru sprijinul cuplat la sămânța de cartof, în cererea unică de plată, pe baza documentelor emise de Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor. De asemenea, s-a modificat termenul de prezentare la APIA a documentelor justificative în ceea ce privește sprijinul cuplat pentru mere destinate industrializării pentru obţinerea de produse alimentare nonalcoolice, de la 1 decembrie în 31 decembrie a anului de cerere. Prin acelaşi act normativ au fost abrogate dispozițiile potrivit cărora cuantumul per cap, în cazul sprijinului cuplat la taurinele din rase de carne și metișii acestora se acorda diferențiat, astfel că se creează posibilitatea acordării unui cuantum unitar pentru toate categoriile din sectorul taurine de carne, sector ce se doreşte a fi sprijinit pentru a evita abandonarea acestei activități.