Performanță la dublu

Elevul Androne Andrei, din clasa a VIII-a de la Şcoala Gimnazialǎ ,,Mircea cel Bǎtrân’’ Piteşti a obƫinut anul acesta locul I la judeƫ, atât la olimpiada de matematicǎ cât şi la olimpiada de fizicǎ, calificându-se astfel la ambele discipline la etapa naƫionalǎ.

Indiferent de disciplina pe care o va alege sǎ ne reprezinte judeţul îi urǎm succes şi îl felicitǎm pentru performanƫa obƫinutǎ, atât pe elev, cât şi pe profesorii care l-au pregǎtit!