Părinții pot răsufla ușurați! Condiții noi pentru călătoria minorilor în străinătate!

Părinții care nu au autoritate părintească exclusivă și care doreau să-și ia copii în vacanțe în străinătate, pot răsufla ușurați. Aceștia trebuiau să obțină o declarație notarială de la celălalt părinte, document care era valabil doar un an. 

Prin Legea nr. 169/2016 s-a adoptat modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate. Astfel, prin Decretul nr. 621 din 29.09.2016 a fost promulgată de către președintele Klaus Iohannis, legea de modificare prin care s-a stabilit faptul că declarația celuilalt părinte pentru efectuarea de călătorii în străinătate a minorului poate fi dată cu o perioadă de valabilitate de maxim 3 ani.

Aceasta modificare este deosebit de importanta în contextul în care se corelează perioada de valabilitate de 3 ani a pasaportului simplu pentru minori, cu perioada de valabilitate a declarației celuilalt părinte pentru călătoria cu copiii minori în străinătate.

La articolul 30 alineatul (1), literele a)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
b) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate/cărţi electronice de identitate şi călătoreşte în străinătate împreună cu unul dintre părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 ani de la data întocmirii acesteia sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte;


c) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate/cărţi electronice de identitate şi care călătoreşte în străinătate împreună cu unul dintre părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta, fără a mai fi necesară declaraţia celuilalt părinte, numai dacă părintele însoţitor face dovada faptului că i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau că exercită singurautoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;


d) minorului care este titular al unui document de călătorie individual sau, după caz, al unei cărţi de identitate/cărţi electronice de identitate şi care călătoreşte însoţit de o altă persoană fizică majoră i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceasta numai dacă persoana însoţitoare prezintă o declaraţie a ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, a părintelui supravieţuitor sau a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 ani de la data întocmirii acesteia, precum şi datele de identitate a însoţitorului respectiv.”

Un alt aspect de noutate este însă reprezentat de introducerea la art. 30 din Legea nr. 248/2005 a alineatului 61 care prevede faptul că: „Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b) şi d), declaraţia celuilalt părinte, declaraţia ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească, a părintelui supravieţuitor sau a reprezentantului său legal, privind acordul acestora cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate la ieşirea din România, NU este necesară atunci când minorul cetăţean român cu domiciliul sau reşedinţa în ţara de destinaţie se deplasează însoţit în condiţiile prezentului articol, în această ţară.”