Panouri solare la Bazinul Olimpic!

Primăria Municipiului Pitești anunță predarea amplasamentului către constructor în vederea realizării obiectivului de investiții „Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești”, având ca obiect creșterea eficienței energetice a infrastructurii urbane – Bazinul Olimpic, de la clasa energetică D la clasa energetică B, contribuind astfel la reducerea consumurilor energetice. Prin măsurile de reabilitare energetică și implementarea soluțiilor de utilizare a energiei regenerabile, proiectul contribuie la reducerea impactului negativ asupra mediului generat de utilizarea resurselor naturale, îmbunătățirea randamentului resurselor și înlocuirea resurselor excesiv de poluante cu soluții alternative.


Valoarea totală a investiției este de 12.596.759,63lei, iar durata de execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiție este de 21 de luni.


Lucrările de modernizare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic vor cuprinde ca activități principale:


    Lucrări interioare
• refacerea finisajelor interioare - tencuieli și zugrăveli/placaje ceramice;
• refacere pardoseli - parchet, piatră naturală, gresie, ciment mozaicat și mochetă;
• înlocuire uși interioare; montarea ușilor necesar a fi rezistente la foc la casele de scară și holuri;
• amplasarea unui elevator la scara principală de acces pentru persoane cu dizabilități fizice, conform reglementărilor în vigoare;
• amplasarea de rampe pentru persoane cu dizabilități fizice, conform reglementărilor în vigoare.


    Lucrări exterioare
• termoizolare pereţi exteriori, cu păstrarea nemodificată a arhitecturii de faţadă;
• înlocuirea panourilor de fațadă, cu păstrarea nemodificată a arhitecturii;
• zugrăvire pereți exteriori;
• refacerea termoizolației si a hidroizolației la nivelul terasei;
• înlocuirea ferestrelor existente cu tâmplărie aluminiu. La nivelul parter se va monta tâmplărie antiefracție;
• înlocuirea ușilor de acces cu tâmplărie aluminiu. Se vor monta uși cu sistem de închidere automată.


    Lucrări de instalații
• se va hidroizola cuva bazinului de înot olimpic cu o membrană din PVC armat;
• se va monta o instalație de recirculare a apei din cuva bazinului;
• se va monta o instalație de încălzire a apei din cuva bazinului;
• se va monta o instalație de tratare a apei din cuva bazinului;
• distribuția apei reci și calde se va înlocui cu conducte din polipropilenă, cu inserție de aluminiu (inserție de fibră compozită);
• se vor schimba obiectele sanitare;
• se vor monta doua boilere pentru preparare apă caldă menajeră, cu acumulare, de V=1500 litri fiecare, legate la instalația de încălzire și conectate la câte un grup de 10 panouri solare, fiecare. Sistemul de instalație solară de producere apă caldă este format dintr-un număr total de 20 de panouri solare;
• instalațiile interioare de evacuare ape uzate menajere, aferente imobilului, vor fi înlocuite, parțial, cu conducte din polipropilenă;
• clădirea va fi dotată cu hidranți interiori și exteriori;
• se va înlocui întreg sistemul de iluminat cu corpuri electrice cu LED;
• s-a prevăzut centrala de alarmare contra incendiilor;
• s-a prevăzut rețea de voce–date.


Realizarea investiției de către municipiul Pitești este finanțată prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.