Pandemia nu a stopat lucrările de investiţii de la Bradu!

Primarul Dan Stroe a făcut inventarul lucrărilor care s-au derulat chiar şi în perioada stării de urgenţă, timp în care la Primăria Bradu activitatea s-a desfăşurat normal, ba chiar mai intens pe unele sectoare. În lista de investiţii regăsim obiective importante din infrastructura locală, solicitate de cetăţenii comunei. Majoritatea proiectelor se află în desfăşurare, iar o altă parte este la un pas de a se pune în practică, fiind prinsă în procedura de licitaţie. 


„Chiar dacă în ultimele luni am traversat cu toții o perioadă dificilă, investițiile în comuna Bradu au continuat în ritm susținut, după cum urmează:
- demararea lucrărilor de construcție a creșei din satul Geamăna;
- demararea lucrărilor de amenajare a trotuarelor pe strada Serelor;
- finalizarea lucrărilor de amenajare a trotuarelor pe strada Principală (de la pasarelă la fosta moară);
- finalizarea lucrărilor de amenajare a trotuarelor pe strada Tăbăcăriei;
- începerea lucrărilor de introducere canalizare pluvială pe strada Principală (de la pasarelă până la Aleea Neajlov). Aceste lucrări vor fi urmate de amenajarea trotuarelor;
- reabilitarea prin reparații ale covorului asfaltic pe străzile: Gemenii, Cimitirului, Chitop, Valea Geamăna, Intrarea Alunului, Alunului, Castanului, Primăverii, Teilor, Târgului, Pinului, Mușcatelor, Inv. Sabin Iliescu, Inv. Maria Tudora;
- demararea lucrărilor de extindere a rețelei de gaze pe cele 14 străzi aprobate în anul 2019 / lucrările au început pe strada Liliacului și vor continua pe străzile Salcâmilor, Valea Geamăna, Afinului.
- introducerea rețelei de apă și canalizare pe strada Castanului;
- lucrări de ridicare la cotă a căminelor de canalizare menajeră pe străzile Cornului, Buna Vestire, Cimitirului.
- lucrări de amenajare a canalului din parcul de pe strada Gării, pentru a preveni inundarea zonei;
- în perioada următoare vor fi demarate lucrările de asfaltare pe strada Primăverii 2.
De asemenea, se află în procedură de licitație lucrările pentru:
- strada Primăverii 5 - asfaltare și amenajarea unei parcări între aceasta și strada Primăverii;
- strada Fragilor - extindere canalizare menajeră;
- canalizare pluvială de la Târgul Săptămânal până la Valea Geamăna pe partea stângă;
- introducere canalizare pluvială și amenajare trotuare pe strada Gemenii până la strada Nucului;
- introducere canalizare pluvială și amenajare trotuare pe strada Principală - de la strada Preot Gh. Ionescu până la fostul CAP.”, a arătat primarul comunei Bradu.