O unitate militară din Argeș angajează medic şef!

UNITATEA MILITARĂ 01643 PITEŞTI din Ministerul Apărării Naţionale angajează medic şef, grad profesional specialist medicină de familie, funcţie militară.

Înscrierea la concurs se face la sediul UM 01643 Piteşti, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ şi postarea lui la sediul unităţii la punctul de relaţii cu publicul.

CITEȘTE ȘI ... (video) Mort și înghețat în fântână. Găsit de familie

Candidaţii declaraţi câştigători în urma concursului vor fi chemaţi/rechemaţi în activitate, în corpul ofiţerilor şi vor dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile şi obligaţiile care decurg din aceasta.

Informaţii suplimentare privind condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea postului, conţinutul dosarului de înscriere, locul, data şi ora desfăşurării probelor eliminatorii de aptituni baremele de promovare a acestora, tematica, precum şi data concursului se pot obţine de la sediul UM 01643 Piteşti, str. Căpitan Cuţui, nr. 2, localitatea Piteşti, judeţul Argeş şi pe site-ul forter.ro

Persoană de contact: Chiriță Elena, tel. 0248/21.74.74, interior 117/119.