O nouă ordonanță militară. Ce prevede!

Ministrul de Interne, Marcel Vela, alături de secretarii de stat Raed Arafat și Bogdan Despescu, fac declarații la sediul MAI. În această după-amiază a fost adoptată ordonanța militară 7. 

Printre cele mai importante prevederi se numără suspendarea zborurilor spre și dinspre țările intrate recent în zona roșie precum Marea Britanie, Olanda, Beliga, Austria, Statele Unite, Irlanda, Elveția, Turcia sau Iran. Măsura intră în vigoare duminică, ora 23:00. Românii care muncesc sezonier în afara țării vor putea pleaca în străinătate zboruri charter.

 

"Protejarea sănătății și a vieții este o prioritate care concentrează eforturile tuturor și a ale structurilor de ordine publică.

Distanțarea socială este unica soluție. Este extrem de greu.

În această lună are loc una dintre cele mai importante sărbători, vom petrece acest moment atipic.

Viața noastră și a celor dragi depind de ce facem în perioada următoare. Este greu. Această perioadă va trece cu bine doar dacă facem ce trebuie.

Învingătorii nu sunt cei care trișează sau nesocotesc regulile. Să luptăm și cu virusul. Trebuie să adaptăm măsurile luate deja ca să diminuăm la minim orice risc

Un alt factor care ne determină să introducem noi ordonanțe e comportamentul unora dintre cetățeni, oameni care nu înțeleg cât de e de periculos.

Le comunic acestora: legea este pentru toți și toți trebuie să o respectăm! Avem deja primul cetățean preventiv pentru că a încercat să fugă de agenții care l-au oprit la un filtru. S-a întâmplat la Vaslui."

 

Orașul Țăndărei intră în carantină având în vedere numărul mare de persoane infectate și de decese înregistrate în localitate. Astfel, nimeni nu poate intra sau ieși în / din Țăndărei prin alte zone decât cele publice. Decizia a fost luată având în vedere numărul mare de persoane infectate și de decese înregistrate în localitate. 

"În Ialomița, din totalul cazurilor pozitive, de 48 de persoane, 31 sunt din Țăndărei, un procent de peste 60%. Dintre cei opt decedați, 7 sunt tot din Țăndărei", a declarat sâmbătă ministrul de Interne Marcel Vela.

 

 

 

Măsuri!

 

Art. 1. — Se instituie, pe perioada stării de urgență, măsura de carantinare în orașul Țăndărei, județul Ialomița.

Art. 2. — În localitatea carantinată prevăzută la art. 1 sunt permise intrarea, respectiv ieșirea pentru:
a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionării populației;
b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor.

Art. 3. — Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, precum și operatorii economici din domeniul transportului feroviar de persoane nu vor comercializa bilete/abonamente sau alte titluri de călătorie pentru transportul călătorilor în localitatea carantinată decât dacă sunt respectate dispozițiile art. 2.

Art. 4. — În localitatea carantinată potrivit art. 1 se aplică în mod corespunzător toate interdicțiile și restricțiile stabilite prin ordonanțele militare emise în perioada stării de urgență.

Art. 5. — Se împuternicește Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Ialomița (CJCCI) pentru a stabili completări și derogări în ceea ce privește dispozițiile prevăzute la art. 2, cu acordul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

Art. 6. — (1) Organele cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale vor stabili măsuri specifice de prevenire și limitare a intrării, respectiv ieșirii persoanelor în/din localitatea carantinată.
(2) Autoritățile administrației publice locale și județene vor aduce la cunoștință obligațiile ce le revin persoanelor, referitoare la deplasarea și accesul în/din localitatea carantinată.
(3) Aplicarea măsurilor de verificare, control și acces în/dinspre localitatea carantinată se realizează de către personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne în colaborare cu cele ale Ministerului Apărării Naționale.

Art. 7. — Consiliul Județean Ialomița, primarul și Consiliul Local al Orașului Țăndărei vor lua măsuri pentru a asigura funcționarea serviciilor de protecție și asistență socială, funcționarea corespunzătoare a serviciilor de utilități publice, precum și aprovizionarea cu alimente de bază pentru persoanele fără susținători sau altă formă de ajutor și care nu se pot deplasa de la locuință/gospodărie.

Art. 8. — Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din orașul Țăndărei, județul Ialomița, prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile europene, naționale, județene și comunale.

 

❗CAPITOLUL II❗ Alte măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Art. 9. — (1) Se suspendă toate zborurile efectuate de operatorii economici aerieni spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Turcia și Iran și din aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile.
(2) Măsura se aplică începând cu data de 5 aprilie 2020, ora 23,00, ora României.
(3) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatorii economici aerieni spre Franța și Germania și din aceste țări către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 8 aprilie 2020.
(4) Măsurile prevăzute la alin. (1) și (3) nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.

Art. 10. — (1) Sunt permise zborurile efectuate de toți operatorii aerieni prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri din România către alte state, cu avizul autorităților competente din țara de destinație.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică lucrătorilor care își desfășoară activitatea în domeniul sanitar și al asistenței sociale.

Art. 11. — Se suspendă transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia, Spania, Franța, Germania, Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos și Turcia și din aceste țări către România, pe toată perioada stării de urgență.

Art. 12. — La intrarea în România, conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, completează o declarație pe propria răspundere, al cărei model este stabilit de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin care își asumă locația unde pot fi contactați în perioada dintre curse. Aceștia nu se supun măsurilor de izolare la domiciliu/ carantinare, cu condiția asigurării de către angajator a materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19.

Art. 13. — Prevederile art. 12 se aplică în mod corespunzător conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care de deplasează în interesul desfășurării profesiei din România într-un alt stat
membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în România, ca stat de rezidență al conducătorului auto, indiferent dacă deplasarea se face la bordulautovehiculului de transport marfă sau prin mijloace individuale sau în cont propriu. Aceștia trebuie să prezinte, la intrarea în România, o adeverință de salariat, asumată de angajator.

Art. 14. — (1) Conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, care tranzitează teritoriul României, nu sunt obligați să completeze, la intrarea pe teritoriul României, declarația epidemiologică, dacă respectă următoarele condiții minimale:
a) utilizează doar coridoare de tranzit și puncte pentru trecerea frontierei de stat situate la capetele acestor coridoare, aprobate de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Ministerul Afacerilor Interne, fiind interzisă abaterea de la acestea;
b) tranzitarea teritoriului României se face într-un interval de timp minim, fără a depăși 48 de ore de la intrarea în România, incluzând și perioadele de staționare pentru odihna zilnică normată;
c) staționarea autovehiculului se realizează exclusiv în parcări situate pe coridoarele de tranzit, marcate în mod corespunzător.
(2) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin. (1), conducătorul autovehiculului va fi obligat să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea sa. Autovehiculul poate fi preluat, în acest caz, de un reprezentant al deținătorului.
(3) La intrarea în România, conducătorul auto este obligat să aplice, pe părțile vitrate ale autovehiculului (parbriz), un colant special pus la dispoziție de Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, respectiv să păstreze asupra sa formularul de tranzit al cărui model este stabilit de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

Art. 15. — Prevederile art. 5 din Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 24 martie 2020, nu se aplică mecanicilor de locomotivă și personalului feroviar.

Art. 16. — (1) Ministerele cu rețea sanitară proprie și autoritățile administrației publice locale vor asigura, la cerere, spații hoteliere destinate repausului dintre ture sau gărzi personalului din sistemul public sanitar, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 17. — (1) Personalul gărzilor forestiere teritoriale și județene sau cu atribuții de control/de pază pe linie silvică va participa în dispozitivele de ordine publică și control al circulației pe drumurile publice, împreună cu personalul Ministerului Afacerilor Interne și al Ministerului Apărării Naționale, în vederea desfășurării activităților/controalelor specifice pe linie de control silvic.
(2) Controalele specifice se fac în punctele de control existente, în funcție de personalul disponibil la nivelul gărzilor forestiere sau cu atribuții de control/de pază pe linie silvică.

 

❗CAPITOLUL III❗ Dispoziții finale


Art. 18. — (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:
a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală, pentru măsurile prevăzute la art. 2 și 8;
b) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru măsurile prevăzute la art. 3 și 9;
c) Poliția de Frontieră Română, pentru măsurile prevăzute la art. 11 și 13;
d) Poliția Română, Poliția de Frontieră Română și Jandarmeria Română, poliția locală, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsura prevăzută la art. 12;
e) Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Jandarmeria Română și Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, pentru măsura prevăzută la art. 14.

(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 2, 3, 8, 9 și 11—14 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin. (1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 19. — Prevederile art. 4 din Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 29 martie 2020, își încetează aplicabilitatea.

Art. 20. — (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin două zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.

 

 


Furtul de lemn - prevăzut în ordonanță

Ministrul de Interne, Marcel Vela - Altă decizie cu privire la un subiect care preocupă românii în mod evident, cu tot ceea ce ţine de această situaţie delicată. La solicitarea Ministrului Mediului, Costel Alexe, am introdus în Ordonanţa Militară un articol pentru a preveni infracţiunile silvice în această perioadă. Personalul gărzilor forestiere sau cu atribuţii pe control sau pază pe linie silvică vor participa în dispozitivele de ordine publică şi control pe toate drumurile publice, din zona de competenţă, împreună cu personalul MAI şi personalul MAPN în vederea desfăşurării controalelor specifice. Controalele specifice se vor face în punctele de control existente, în funcţie de personalul disponibil al gărzii forestiere.

 

 

Statul oferă cazare medicilor

Ministrul de Interne, Marcel Vela - Pentru a ajuta medicii, asistentele, familiile lor, am stabilit ca ministerele cu reţea proprie şi autorităţile administraţiile publice locale vor asigura, la cerere, spaţii pentru repaus între ture sau gărzi pentru a preveni răspândirea Covid-19. Mulţumesc public unui cetăţean care în Rădăuţi a pus la dispoziţia medicilor un hotel cu peste 90 de camere în acest sens. 

 

 

Transportul de marfă de maxim 2,4 tone - doar o declaraţie pe proprie răspundere


Ministrul de Interne, Marcel Vela - Pentru că transportatorii sunt extrem de importanţi în această perioadă. Economia are nevoie de ei, am stabilit pentru conducătorii vehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă de 2.4t care nu prezintă simptome Covid că vom completa la intrarea în ţară doar o declaraţie pe proprie răspundere, într-un model stabilit de Ministerul Transporturilor prin care îşi asumă locaţia unde pot fi contactaţi în perioada dintre curse.

Aceştia nu se vor izola la domiciliu cu condiţia asigurării de către angajator de materiale de protecţie pentru Covid-19 şi în mod normal să nu aibă la intrarea în ţară simptome. Am luat o decizie care ajută traficul internaţional şi limitează aglomeraţia de la punctele de frontieră. Pentru fluidizarea traficului, conducătorii camioanelor de transport marfă care tranzitează România nu vor mai completa declaraţia dacă vor utiliza strict coridoarele de tranzit şi punctele de trecere a frontierelor de stat, fiind interzisă abaterea de la acestea.