Noutăți de la CAS Argeș: se prelungesc contractele cu furnizorii! Ce trebuie să știe cei care vor să aibă contract cu CAS!

În această perioadă, Casa de Asigurări de Sănătate Argeș va încheia cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale acte adiţionale la contractele aflate în derulare de la începutul anului. 

Pentru asigurarea în condiţii normale a asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale s-a stabilit, recent, prin acte normative publicate în Monitorul Oficial, ca activitatea tuturor furnizorilor aflaţi în relatie contractuală cu CAS Arges să îşi desfăşoare activitatea în baza actelor adiţionale de prelungire la contractele existente. 

Astfel, pentru perioada 15 mai - 31 decembrie 2020, la sediul institutiei se vor încheia, prin acordul părţilor, acte adiţionale la contractele în derulare. 

Important de știut pentru potențialii furnizori!

Este important de reţinut faptul că, în condiţiile în care noi furnizorii de servicii medicale intenţionează să intre în relaţie contractuală cu CAS Arges, aceștia îşi pot prezenta oferta. 

Drept urmare, în momentul în care se stabileşte necesitatea încheierii unor noi contracte, în funcţie de necesarul de servicii medicale, de medicamente şi materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu sau de dispozitive medicale în ambulatoriu, se va organiza o sesiune specială de contractare, cu avizul CNAS. 

În acest sens, CAS Arges recomandă furnizorilor interesaţi ca până în luna iunie a anului în curs să îşi actualizeze documentaţia, urmărind pe site-ul instituţiei, condiţiile în baza cărora se va desfăşura o sesiune specială de contractare.

Cristian Mitrofan: „Se merge în continuare fără cardul de sănătate”

„Acestea nu sunt singurele noutăţi din sistemul asigurărilor de sănătate. Executivul a aprobat o ordonantă de urgenţă prin care se reglementează modalitatea de acordare şi decontarea a serviciilor medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, inclusiv a activităţilor din cadrul programelor de sănătate, începând cu data de 15 mai 2020. 

Era absolut necesară apariţia acestui act normativ, pentru că, deşi se ridică starea de urgenţă la nivelul ţării, starea epidemiologică nu a dispărut. 

Prin urmare, până la data de 30 iunie 2020, toate serviciile medicale și farmaceutice din sistemul asigurărilor sociale de sănătate se vor acorda fără a fi necesară utilizarea cardului naţional de sănătate. 

De asemenea, în asistenţa medicală primară, precum şi în ambulatoriul clinic, medicii vor putea acorda consultaţii sau prescrie reţete şi la distanţă. 

Concediile medicale eliberate persoanelor aflate în carantină se vor deconta cu prioritate din bugetul FNUASS, din sume alocate suplimentar. 

Restul conţinutului din acest act normativ, precum şi toate celelalte noutăţi din sistem se află pe site-ul instituției noastre, www.casag.ro, zilnic actualizat, de unde trebuie să se informeze toţi furnizorii care se află în relaţie contractuală cu instituţia noastră”, a declarat președintele CAS Argeș, Cristian Mitrofan.