Noul Registru Agricol ! Ordin publicat astăzi în Monitorul Ofical

Astăzi a fost publicat în Monitorul Oficial, ordinul ministrului agriculturii pentru aprobarea normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024. 

Noul registru agricol va conține date, informații detaliate despre gospodării, exploatații agricole, terenuri arabile, pășuni, grădini familiale, animalele deținute în gospodării și ferme, utilaje agricole, clădiri, atestate de producător, carnete de comercializare.

Conform ordinului, Registrul agricol constituie documentul ofical de evidență primară unitară în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populației și la societățile/asociațiile agricole precum și la orice alte persoane fizice și/sau entități juridice care au teren în proprietate/folosință și/sau animale, și anume:

- componența gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică;

- terenurile aflate în proprietate sau în folosință, identificate pe parcele, pe categorii de folosință, intravilan/extravilan;

- terenurile agricole aflate în folosință și modul de deținere a respectivelor suprafețe agricole;

- modul de utilizare a suprafețelor agricole, respectiv: suprafața arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafețele de teren necultivat, ogoarele, suprafața   cultivară în sere, solarii și alte spații protejate, suprafața utilizată pentru culturi succesive în câmp, culturi intercalate, culturi modificate genetic pe raza   localității și suprafața cultivată cu legume și cartofi în grădinile familiale, numărul pomilor răzleți, suprafața plantațiilor pomicole și numărul pomilor, alte   plantații pomicole aflate în teren agricol, viile, pepinierele viticole și hameiștile, suprafețele efectiv irigate în câmp;

- animalele domestice și/sau animale sălbatice crescute în captivitate, respectiv situația la începutul semestrului, evoluția efectivelor de animale în cursul anului   aflate în proprietatea entităților cu personalitate juridică, care au activitate pe raza localității;

- echipamentele, utilajele și instalațiile/agregatele pentru agricultură și silvicultură, mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică existente la   începutul anului;

- aplicarea îngrășămintelor, amendamentelor și produselor de protecția plantelor, utilizarea îngrășămintelor chimice la principalele culturi;

- clădiri existente la începutul anului pe raza localității;

- atestatele de producător și carnetele de comercializare eliberate/vizate;

- mențiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale înaintate notarilor publici;

- înregistrări privind exercitarea dreptului de preempțiune;

- înregistrări privind contractele de arendă;

- înregistrări privind contractele de concesiune/închiriere;

- alte mențiuni.

Bine de știut, Registrul agricol constituie o sursă de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici în domeniile: fiscal, agrar, protecție socială, cadastru, edilitar-urbanistic, sanitar, școlar, servicii publice de interes local.