Noua firmă preferată a Primăriei Piteşti-declarată câştigătoare, deşi avea documentaţia necorespunzătoare

Extinderea Şcolii Gimnaziale „Mircea cel Bătrân” (fosta Nr. 13) din Piteşti, cartierul Trivale, se dovedeşte o adevărată epopee pentru administraţia publică locală. După ce abia la a patra licitaţie s-au prezentat firme interesate să dezvolte proiectul, în cazul firmei câştigătoare, Delta Termo Construct 1999 SRL, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a concluzionat că aceasta a ajuns în poll-position cu o documentaţie neconformă, ce nici măcar nu trebuia admisă la evaluarea iniţială. Primăria Piteşti a încercat să îi dea (încă) o lucrare foarte mare societăţii Delta Termo Construct 1999 SRL, patronată de Donel Văsîi, într-o licitaţie care s-a lăsat cu tămbălău. Ceilalţi constructori au devenit foarte iritaţi de această nouă preferinţă privind atribuirea contractelor municipalităţii, iar CNSC a dovedit că autoritatea a închis ochii la lipsurile din documentaţia depusă, făcând atribuirea, deşi nu se respectau cerinţele caietului de sarcini. 

Încă din 2018 se fac eforturi pentru a atribui lucrarea privind extinderea şi reabilitarea imobilului Şcolii Gimnaziale „Mircea cel Bătrân” (fostă Nr. 13). În iulie 2019, după ce a fost suplimentată suma alocată, a fost încărcat un nou anunţ de participare în SICAP, valoarea estimată fiind de circa 18,6 milioane lei. S-au depus oferte din partea următorilor trei competitori: Delta Termo Construct 1999 SRL, asocierea Proinstal Pipe-Top Line Construct SRL şi asocierea Zeus SA-Star Trading Impex SRL. Pe data de 20 decembrie a fost comunicat şi câştigătorul, fiind desemnată firma Delta Termo Construct 1999 SRL, a lui Donel Văsîi, un personaj devenit nelipsit în ultimii doi ani din licitaţiile Primăriei Piteşti. 
Proinstal Pipe SRL, lider al asocierii Proinstal Pipe-Top Line Construct, a cărui ofertă a fost scoasă din joc ca neconformă de către comisia de evaluare, a contestat, în penultima zi a anului trecut, rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, ce are ca obiect reabilitarea şi extinderea Şcolii 13. În baza contestaţiei sale, CNSC a concluzionat că au fost admise documentaţii incomplete, la care s-au depus fişe tehnice ulterior datei-limită. Decizia CNSC a dispus anularea procedurii de atribuire şi a actelor subsecvente, obligând autoritatea la reevaluarea ofertelor depuse de către Delta Temo Construct şi asocierea condusă de Zeus.

 

 Primăria prinsă cu mâţa în sac: a declarat câştigătoare o firmă care a depus documente în mod nelegal!


În cazul Delta Termo Construct 1999 SRL, comisia de evaluare din cadrul Primăriei Piteşti a fost prinsă cu minciuna. Analizând actele de la dosarul cauzei, CNSC a constatat că afirmaţia autorităţii contractante potrivit căreia „în urma deschiderii ofertei financiare a ofertatului  Delta Termo Construct 1999 SRL au fost regăsite fişele tehnice ca şi parte a ofertei financiare încărcate în termenul stabilit în anunţul de participare” nu corespunde adevărului, deoarece documentele respective solicitate prin caietul de sarcini, nu se regăsesc nici în propunerea financiară şi nici în cea tehnică depuse de ofertant. Consiliul mai reţine faptul că, societatea patronată de Donel Văsîi „şi-a completat propunerea tehnică cu fişele tehnice pentru materialele utilizate la finisaje (peste 300 de pagini de documente tehnice) şi pentru dotări, aspect care (...) ar fi trebuit să conducă la respingerea ofertei acesteia ca inacceptabilă.” „Având în vedere că în oferta SC Delta Termo Construct 1999 SRL nu se regăsesc fişele tehnice ale materialelor şi utilajelor prevăzute în documentaţia de atribuire, acestea fiind depuse în mod nelegal doar ca răspuns la o solicitare de clarificare, Consiliul va reţine că autoritatea contractantă a desemnat în mod eronat drept admisibilă oferta acestuia.”, se mai arată în decizia CNSC. 
Şi în cazul ofertei depuse de asocierea Zeus-Star Trading Impex s-a constatat că înscrisurile obligatorii care lipseau în propunerea tehnică au fost depuse ulterior, ca urmare a unei solicitări de clarificări. 
CNSC mai arată că autoritatea contractantă, în speţă Primăria Piteşti, a avut un comportament superficial şi nelegal în etapa de evaluare a ofertelor, iar comisia de evaluare a fost riguroasă doar cu oferta asocierii Proinstal Pipe, pe care a declarat-o neconformă, omiţând să aplice aceleaşi criterii şi celor două oferte declarate admisibile, deşi s-a dovedit că documentaţiile erau incomplete.
Contactat pe această temă, managerul Delta Termo Constuct, Donel Văsîi, ne-a declarat că nu doreşte să facă niciun comentariu pe acest subiect şi că aşteaptă ca instituţiile competente să îşi facă datoria.  

 

 

 Bursa zvonurilor o dă câştigătoare şi la Bazinul Olimpic


Delta Termo Construct este din ce în ce mai frecventă în contractele de lucrări ale municipalităţii, acum intrând în liga mare, pe investiţiile consistente. Societatea este parte a asocierii care a câştigat licitaţia de execuţie a Pieţei Primăriei din centrul municipiului. Tot ea a mai câştigat licitaţiile pentru reabilitarea căminului Liceului cu Program Sportiv, modernizarea blocului Coremi, reabilitarea noului sediu al Serviciului de Evidenţă a Persoanelor, toate acestea doar în ultimul an. De asemenea, bursa pariurilor o dă drept câştigătoare a unei alte lucrări de anvergură, respectiv reabilitarea Bazinului Olimpic Piteşti. 


Sursa: saptamanalul ancheta