Noi prețuri la bilete și abonamente la Filarmonica Piteşti

Filarmonica Piteşti pune în vânzare, începând cu 10 ianuarie, abonamente pentru perioada 17 ianuarie - 27 iunie 2019. Preţul unui abonament este 700 de lei la categoria A (parter, rândurile G și H și balcon etajul 1 - rândul E),  500 de lei la categoria B (parter, rândurile C-F și I-M, balcon etajul 1 - rândurile F-G, loje etaj 1 - rândurile A și C, balcon etaj 2 - rândul E) și 400 de lei la categoria C (parter, rândurile A-B, balcon etajul 1- rândurile H-I, loje etaj 1 – rândurile B ți D, etaj 2 - loje rândurile A, B, C, D și balcon etajul 2 - rândurile F-G), conform H.C.L. nr. 447/2018.

 Preţurile biletelor, pentru cele 40 de concerte şi recitaluri, sunt: 
- Preţ bilet concert loc categoria A – 40 lei;
- Preţ bilet concert loc categoria B – 25 lei;
- Preţ bilet concert loc categoria C – 20 lei;
- Preţ bilet concert extraordinar loc categoria A – 50 lei;
- Preţ bilet concert extraordinar loc categoria B – 40 lei;
- Preţ bilet concert extraordinar loc categoria C – 30 lei;
- Tarif unic bilet concert educativ – 5 lei;

Pentru studenţi, pensionari, şomeri, precum şi adulţii cu handicap mediu şi uşor, tariful biletului se reduce cu 50%. Elevii beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru accesul la concerte, cu excepţia celor educative, când este tarif fix. 
    
Abonamentele sunt valabile la concertele simfonice susținute de orchestra simfonică a Filarmonicii Pitești și la concertele camerale. Accesul la alte spectacole organizate se face exclusiv pe bază de bilet. 

 


Accesul la spectacolele susţinute de Filarmonica Piteşti  în semestrul I al anului 2019  este gratuit pentru: 

- Cetăţenii de onoare ai Municipiului Piteşti;
- Elevii etnici români din afara graniţelor ţării, bursieri ai statului român;
- Posesorii legitimaţiilor eliberate de Guvernul României în baza H.G. nr. 385/2004 privind accesul gratuit la actul de cultură la nivel naţional al pensionarilor care au activat minim 10 ani în domeniul cultural-artistic;
- Persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum şi persoanele care îi însoţesc.