Noi investiţii în comuna Hârseşti pe agenda primarului Ionel Moloiu

Noi investiţii în comuna Hârseşti pe agenda primarului Ionel Moloiu 

De-a lungul ultimilor ani, comuna Hârseşti s-a aflat mereu pe o direcţie ascendentă, iar eforturile autorităţilor locale au fost orientate către continua dezvoltare a condiţiilor de trai pe care le oferă locuitorilor săi această comună. Toate aceste progrese au fost făcute cu multe eforturi, însă rezultatele, contabilizate în proiecte realizate şi oameni mulţumiţi au fost pe măsură. Raportat la proiectele de viitor ale administraţiei locale din Hârseşti, am aflat de la primarul Ionel Moloiu care sunt priorităţile pentru perioada următoare, discuţia derulându-se pe câteva tematici-cheie, după cum urmează.


Infrastructura
- Într-o civilizaţie a anului 2020, toate drumurile duc la… asfalt! Şi toate, la rândul lor, trebuie asfaltate! La Hârseşti, așteptăm în perioada imediat următoare, demararea licitației în cadrul proiectului câstigat, „Modernizare prin asfaltare” a celor 5,2 km de drumuri locale reprezentând şase uliţe principale care nu s-au încadrat în proiectul anterior; în sfârşit, vom reuşi astfel să amenajăm şi drumul de acces oarecum deteriorat de precipitații, deși îl întreținem constant, care duce spre coasta satului, unde oamenii dețin terenuri agricole şi unde se află şi unul dintre cimitirele localității la care se ajunge cu greu, în condiții de vreme nefavorabilă.


Am în vedere, de asemenea, înlocuirea punţii pietonale construite acum 12 ani, în punctul Voinești, peste râul Cotmeana, cu un pod de mare capacitate care să satisfacă nevoile locuitorilor şi ale operatorilor agricoli şi economici de pe raza localității. Se impune această lucrare, deoarece puntea actuală nu face față capacității utilajelor agricole care trebuie să ocolească mult pentru a ajunge la suprafețele de teren agricole deținute de oameni peste râul ce ne traversează comuna.


Din punct de vedere al utilităţilor... 
- Prioritatea o constituie pentru mine înfiinţarea primei reţele de gaze naturale. În acest sens, încă de anul trecut, am depus la Ministerul Dezvoltării cea mai mare parte din documentația pentru acest proiect, am continuat cu completarea lui în primele două luni ale anului 2020, aşteptăm finanțarea, cu speranța că actualul guvern să nu ne pună bete în roate, pe criterii de culoare politică a administrației publice locale. Având în vedere că masa lemnoasă a devenit foarte scumpă şi ca noi locuim într-o zonă de campie, unde este mare deficit de lemn, gazele ar fi soluția salvatoare, cea mai ieftină şi la îndemână pentru încălzirea oamenilor din această regiune. 
În cursul acestui an, extindem, de asemenea, lucrările de canalizare care au rămas de executat (proiect a cărui licitație se află în plină derulare) şi continuăm branșarea populatiei, având în vedere că, în curand, vom fi preluați de Asociația Intercomunitară Apă – Canal 2000.


Învăţământul 
- Cu învăţământul stăm bine de tot în comuna Hârseşti, dacă ne referim la infrastrucura acestuia, adică la starea clădirilor instituțiilor școlare care au fost reabilitate şi modernizate prin fonduri europene, încă din mandatul 2016-2020. Școala gimnazială şi grădinița beneficiază în prezent de toate dotările necesare, nu ne aflăm pe lista rușinii cu toaletele în fundul grădinii, dimpotrivă. Ba chiar, pentru situații de urgență, şi acele construcții exterioare le-am amenajat la un nivel decent, chiar dacă se întâmplă rar să mai fie folosite. 


Şi, dacă era ceva ce lipsea într-adevăr din „peisajul” școlii, şi această necesitate am luat-o în considerare şi mă refer la construirea unei săli de sport, a unui spațiu adecvat în care să se desfașoare activități specifice acestui domeniu a cărui importanță o cunosc bine ca profesor de educație fizică şi sport. Deși, din cauza birocrației şi a lipsei de forță de muncă în cadrul firmelor de profil, licitația derulată ne-a întârziat cu demararea proiectului câștigat tot prin accesare de fonduri europene, în această primăvară începem lucrările, iar din anul școlar 2020-2021 copiii localității vor beneficia de un teren multifuncțional tip balon, modern şi dotat. 
Tot în această primăvară şi tot cu bani europeni vom începe lucrările de reabilitare a unui alt spațiu destinat Grădiniței cu Program Normal din comuna noastră, având în intenție înființarea unui after-school care să vină în întâmpinarea solicitărilor existente la acest moment, din partea familiior cu copii preșcolari şi școlari.


Sănătatea
- Sănătatea, boală grea!… Lucrăm intens la „tratamentul” pentru această problemă, pentru care căutăm soluții mai multe şi mai bune pentru cetățeni. În prezent, există în localitate un cabinet medical şi două puncte farmaceutice, care deservesc nevoile comunității, încercăm în acest an concesionarea gratuită a unor spații ale UAT Hârseşti pentru înființarea unui cabinet stomatologic şi a unui cabinet de medicină internă, care vor funcționa conform unui program care să satisfacă urgențele şi necesitățile cetățenilor, mai ales ale celor mai în vârstă dintre ei, pentru care consultațiile şi tratarea la Pitești nu sunt deloc la îndemână. Suntem pe cale de a rezolva şi situația clădirii fostului dispensar uman, o situație mai delicată pe care „am moștenit-o”, ne preocupăm să găsim soluții legale ca acesta să-si recapete destinația inițială şi să deservească la cele mai bune standarde nevoile medicale ale comunității.


Asistenţa socială
- Asistența socială funcționează prin serviciul specializat din cadrul primăriei, fiecare cetățean beneficiind de consiliere, asistență de specialitate, îndrumare. Pentru a fi eficienți, practica trebuie adaptată nevoilor specifice micii noastre comunități, în sensul abordării fiecărui caz social în parte, care ne atrage atenția, care ne este semnalizat, eu, la rândul meu, cunoscând fiecare situație în parte. Obiectivul principal rămâne integrarea în muncă a majorității persoanelor apte şi în ultimii ani am facilitat angajarea cât mai multor persoane în diverse firme, societăți, intervenind şi insistând pentru punerea la dispoziție a mijloacelor de transport gratuit la şi de la locul de muncă.

Astfel, la acest moment, în Hârseşti, nu mai există decât 16 dosare de ajutor social, adică benefiari ai legii 416, din care 7 sunt dosare medicale şi numai 9 aparțin unor persoane care prestează diferite lucrări/munci, pentru comunitatea locală, conform unui grafic stabilit de administrația publică, și fiind remunerate cu ajutor social, respectându-se legislația în vigoare.


Cultura
- Cultura, în aceeaşi măsură ca dezvoltarea modernă a localității, reprezintă cartea noastră de vizita. În Hârseşti, Căminul Cultural înseamnă vatra satului, în care lada de zestre a folclorului, a spiritualității și tradiției se află la loc de cinste. Mica localitate din sudul câmpiei argeșene a păstrat cu grijă, de-a lungul vremii, jocul călușului adevărat, bătrânesc, așa cum se joacă el în bătătura țăranului român, conservând specificul și autenticul acestui joc strămoșesc, dar și alte dansuri populare ca pe la noi. Acestea au reprezentat întotdeauna identitatea celor care trăiesc aici, iar generațiile tinere au deprins la căminul cultural, la hora satului, la nunți, mesteșugul jocului „ca acasă”, nelăsând să piară tradiția.

De la începutul primului meu mandat ca primar, adică de aproape 8 ani, avem parteneriat cu Școala Populară de Arte şi Meserii Pitești prin care am înființat clasa externă de dans popular, copiii noștri urmează cursurile acestei instituții, achitate pentru fiecare în parte, din bugetul local. Ansamblurile noastre de căluș şi jocuri populare au reprezentat comuna, Argeşul şi țara în evenimente culturale, naționale şi internaționale, aducând acasă trofee şi premii importante. Conform calendarului anual de activități, prin Căminul Cultural organizăm şi găzduim șezători, hore ale satului, festivaluri de pricesne şi cântece bisericești, Ziua Comunei - Sărbătoarea Călușului de Rusalii şi multe alte, diverse şi numeroase evenimente prin care păstrăm vie şi punem în valoare rânduiala locului, specificul local, dar şi activități culturale, literare, chiar sociale şi de educație continuă pentru a căror descriere ne-ar trebui un articol întreg dedicat. Și, ca toate acestea să poarte amprenta timpurilor moderne în care trăim, încă din primul meu mandat, am construit o scenă exterioară şi am reabilitat clădirea căminului nostru cultural, dând o altă imagine localității noastre, am accesat proiecte prin care am dotat instituția cu costume populare, mobilier, stație de sonorizare, sistem de lumini, alte accesorii tehnice, și, cea mai recentă şi importantă achiziție, instrumente muzicale extrem de valoroase la care copiii satului vor învăța să cânte, urmând, din toamnă, tot la Școala Populară de Arte şi Meserii Pitești, cursurile fiind achitate pentru 15 dintre ei, tot de către Consiliul Local. Eu cred în tradiție, cred în rădăcinile noastre, cred în educația prin cultură şi mă bucur că suntem, poate, cea mai „vie” localitate din sudul județului, prin povestea care se scrie în lăcașul nostru. Și ce frumos nume a primit comuna asta, prin jocul ei popular, rar şi prețios: Hârseşti, satul cu „Doruri de campie”!…