Nicolae Pană:„Am făcut toate demersurile pentru înființarea rețelei de distribuție a gazelor naturale”

„Dacă privim în urmă, putem vedea că acum patru ani în oferta mea electorală nu au fost decât promisiuni de bun-simț, pe care în majoritate le-am onorat. Bineînțeles mai sunt și excepții, dar, dacă ești un om exigent cu tine însuți, întotdeauna este loc și pentru mai bine.”, este conluzia pe care o trage acum, la finalul primului său mandat, primarul comunei Coşeşti, Nicolae Pană.

Promisiunile de bun-simţ au fost reţeta succesului său, iar bifarea lor îl girează pentru un nou mandat în care să continue îndeplinirea a ceea ce şi-a propus pentru a schimba faţa localităţii. Împărţind priorităţile sale pe capitole, avem următorul tablou de ansamblu asupra a ceea ce s-a derulat în ultimii 4 ani şi ceea ce se pregăteşte pentru alţi 4, de către candidatul PSD, Nicolae Pană, după cum chiar domnia să ne detaliază:

 

 Utilităţi publice

„În privința utilităților publice, pot spune că foarte importantă mi s-a părut alimentarea cu apă. În acest sens s-au alocat foarte mulți bani pentru întreținerea și repararea tuturor sistemelor deja existente. Am obținut, prin programul PNDL 2, o finanțare de peste 1,5 milioane de euro pentru modernizare și extindere (foraje, bazine noi, stații de repompare, stații de tratare a apei). Trebuie să recunoaștem că la ora actuală încă mai avem probleme cu asigurarea continuității distribuirii apei în anumite zone din comună, situație care se va îmbunătăți odată cu dezvoltarea acestui proiect. De asemenea, acolo unde am găsit resursă financiară am intervenit la nivel local, iar aici vin cu exemplul forajului din satul Lăpușani.”

 

 

 Iluminat public


„O altă prioritate pentru mine o reprezintă iluminatului public. În acest sens, am modernizat cele două tronsoane de pe DJ 731 și 731 D, urmând ca în continuare să schimbăm soluția de iluminat pe străzile laterale și să continuăm extinderea pe tronsoanele: Coșești- Jupânești, Leicești- Priseaca, Corbu-Lăpușani, Valea Păcurarului.”

 

 

 Modernizarea drumurilor


„În privința drumurilor comunale, am reușit să asfaltăm câteva și avem resurse financiare pentru încă un tronson de 1,4 km. Am intervenit și reparat majoritatea drumurilor comunale distruse de intemperii. Consider ca prioritate asfaltarea în continuare a tuturor drumurilor din localitate. Am toată încrederea că factorii de decizie din cadrul Consiliului Județean vor demara și finaliza procedurile de licitație în vederea asfaltării și modernizării drumului judeţean DJ 731D, ce traversează satele Jupânești și Priseaca.”

 

 

 Gaze naturale


„Am făcut toate demersurile pentru înființarea rețelei de distribuție a gazelor naturale. În acest sens am primit acordul Companiei Naționale Transgaz Mediaș pentru a ne racorda la magistrala de transport gaze naturale de la Piscani și, împreună cu UAT Dârmănești, să înființăm rețeaua de distribuție comuna Coșești. Pentru a asigura necesarul a peste 90% din gospodării și agenți economici, din studiile făcute este nevoie de 51,6 km de rețea, costurile ridicându-se la o valoare de peste 5,5 milioane de euro. Această finanțare a fost aprobată prin programul FDI, dar, din cauza conjuncturilor politice și economice actuale, au fost stopate finanțările. Suntem însă pregătiți pentru continuarea proiectului prin fonduri guvernamentale sau europene.”

 

 

 Reţea de canalizare


„În privința canalizării, avem studiile necesare pentru modernizarea și extinderea sistemului, întrucât suntem într-un master plan de dezvoltare a județului cu o aglomerare de 4.000 de locuitori, iar comuna are nevoie stringentă și de canalizare.”