Ministerul Finanţelor a publicat bugetul pe 2020


Veniturile prevăzute pentru 2020 sunt de 360,149 miliarde de lei, cu o pondere în PIB de 31,89%, iar cheltuielile sunt estimate la 400,694 miliarde de lei, respectiv 35,48% din PIB. Ţinta de deficit bugetar cash pe anul 2020 este estimată la 3,59% din PIB (40,545 miliarde de lei), iar deficitul ESA la 3,58% din PIB, urmând ca acesta să ajungă în anul 2023 la 1,94% din PIB, încadrându-se astfel în prevederile regulamentelor europene.

Deficitul de cont curent este prognozat la 10,6 miliarde de euro în anul 2020, având o pondere în PIB în scădere faţă de anul precedent, respectiv de 4,5%, cu un deficit al balanţei de bunuri de 7,7% din PIB. Produsul intern brut în preţuri curente este estimat la 1.129,2 miliarde de lei pentru 2020, în creştere faţă de 1.040,8 miliarde de lei valoare raportată pentru acest an.

"Investiţiile constituie motorul creşterii economice şi al creării de locuri de muncă, cu efect multiplicator şi aport direct la formarea brută de capital fix. Pentru anul 2020 investiţiile sunt estimate la 4,5% din PIB, mai mari cu 6,3 miliarde lei ca în anul 2019", se arată în proiect.

Câştigul salarial brut are o valoare de 5.429 lei în 2020, iar cel net de 3.324 lei. Rata şomajului în 2020 este estimată la 3%, faţă de 3,2% în 2019, iar numărul şomerilor la 275.000. Se aşteaptă o majorare a numărului de salariaţi de 1,9%, concomitent cu reducerea ratei şomajului înregistrat la 3,0% la sfârşitul anului 2020.

Pentru anul 2020, se estimează că inflaţia se va reduce atât ca medie anuală până la 3,1%, cât şi la sfârşitul anului până la 3,0%. Măsurile care au stat la baza construcţiei bugetare pe orizontul 2020-2023 au fost: eliminarea mecanismului plăţii defalcate a TVA în vederea compatibilizării cu acquis-ul comunitar în domeniu; executarea silită a sumelor existente în contul de TVA se va aplica în mod corespunzător de către instituţiile de credit, în limita sumei totale a obligaţiilor bugetare, astfel cum aceasta este individualizată în adresa de înfiinţare a popririi. De asemenea, începând cu 1 ianuarie 2020, indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora, prevăzute în anexa IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se menţin la nivelul aferent lunii decembrie 2019. Astfel, valoarea indemnizaţiei de hrană se menţine la nivelul din anul 2019, iar începând cu luna ianuarie 2020, cuantumul lunar al indemnizaţiei de merit se menţine la nivelul de 6.240 lei, se menţionează în proiect.

Instituții care pierd bani
Ministerul Dezvoltării Regionale
2019 - 9.2 mld lei
2020 - 5 mld lei

Ministerul Sănătății
2019 - 14.8 mld lei
2020 - 11.5 mld lei

Ministerul Agriculturii
2019 - 21.4 mld lei
2020 - 18.4 mld lei

Ministerul Mediului
2019 - 2.9 mld lei
2020 - 1.1 mld lei

Ministerul Finanțelor
2019 - 6.5 mld lei
2020 - 5.3 mld lei

Ministerul Afacerilor Externe
2019 - 1.2 mld lei
2020 - 1 mld lei

Ministerul Public
2019 - 1.4 mld lei
2020 - 1.3 mld lei

SIE
2019 - 330 mil lei
2020 - 320 mil lei

Ministerul Economiei
2019 - 1.2 mld lei
2020 - 1.1 mld lei

AEP
2019 - 388 mil lei
2020 - 248 mil lei

Ministere și instituții care primesc mai mulți bani
Ministerul Muncii
2019 - 31.5 mld lei
2020 - 42 mld lei

Ministerul Fondurilor Europene
2019 - 1.2 mld lei
2020 - 2.1 mld lei

Ministerul Apărării
2019 - 18 mld lei
2020 - 21.2 mld lei

Ministerul Afacerilor Interne
2019 - 17.2 mld lei
2020 - 19.4 mld lei

Ministerul Educației
2019 - 29.4 mld lei
2020 - 31 mld lei

ANI
2019 - 21 mil lei
2020 - 34 mil lei

SRI
2019 - 2.4 mld lei
2020 - 2.6 mld lei

SPP
2019 - 228 mil lei
2020 - 272 mil lei

STS
2019 - 595 mil lei
2020 - 630 mil lei

Ministerul Justiției
2019 - 4.6 mld lei
2020 - 4.9 mld lei

Ministerul Tineretului și Sportului
2019 - 564 mil lei
2020 - 569 mil lei

Ministerul Transporturilor
2019 - 11.4 mld lei
2020 - 11.9 mld lei

Ministerul Culturii
2019 - 831 mil lei
2020 - 898 mil lei

Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat
2019 - 71 mld lei
2020 - 87.5 mld lei

 

 

Sursa: economica.net; digi24.ro