METABET CF SA Pitești - Un secol de forţă în construcţii

Cu peste 100 de ani de experiență, Metabet CF este lider național în materie de execuție a podurilor metalice de cale ferată și rutiere de toate tipurile. Îmbinând tradiția cu modernitatea, firma piteșteană și-a asigurat o pozitie de top pe piața construcțiilor metalice cu cerințe de calitate speciale. Activitatea de bază a companiei constă în realizarea de  structuri metalice de toate tipurile  (poduri metalice de cale ferată și rutiere de toate tipurile, stâlpi, grinzi și ferme pentru structurile metalice ale construcțiilor industriale și civile de toate tipurile, pasarele pietonale, poduri provizorii, pasaje, podețe și grinzi înglobate în beton, parapeți și balustrade, rampe și estacade industriale, elemente de consolidare și reabilitare a clădirilor civile și industriale, tubulaturi îngropate și carcase de fundație. ) Acestei activități i se adaugă producția de prefabricate de beton și realizarea de produse turnate. METABET CF are implementat și certificat un sistem de management a calității conform ISO 9001-2011 și deține un sistem propriu de laboratoare pentru testarea caracteristicilor tehnice ale produselor. La capitolul servicii, Metabet CF realizează prelucări 
mecanice, servicii de montaj, revizii, reparații și modernizări (structuri metalice la șantier, instalații de ridicat de toate tipurile, utilaje sau subansamble componente ale acestora), încărcare, verificare și reparații tuburi de oxigen,  servicii de roluire, îndoire tablă, debitare, tratamente termice diverse, forjare și matrițare, sablare cu  jet de nisip, transporturi de marfă etc. Organizarea firmei sub forma unei structuri industriale cu o mare diversitate a sectoarelor de producție, experiența și polivalența personalului au oferit posibilitatea abordării cu succes a  produselor unicat de complexitate mare și a lucrărilor de artă, din care enumerăm: lucrările aferente podurilor Cernavodă şi Feteşti, podului de pe Coridorul  4 Sighişoara - Arad, Podului Viilor Piteşti, podului peste râul Argeş, reparaţii capitale la Regionala CFR Bucureşti etc. METABET CF este un partener de tradiție al Căilor Ferate Române, deținând „Autorizație de furnizor feroviar” pentru produse feroviare critice și execută pentru acestea produse de referință -  traverse de beton, poduri metalice, aparate de reazem, vinciuri, frâne de cale și diverse piese de schimb. Deține autorizațiile necesare pentru fabricare, montaj și reparare instalații de ridicat, iar experiența specialiștilor și calitatea recunoscută a lucrărilor executate i-au asigurat o poziție solidă pe această piață.


AVANTAJE PE PIAȚA  DIN ROMÂNIA:

n Experiența și specializarea personalului 
n Organizarea și respectarea strictă a fluxului tehnologic 
n Utilizarea de tehnologii și utilaje moderne 
n Sistem complet de verificare a caracteristicilor tehnice ale materialelor și produselor 
n Furnizori agreați în urma unei proceduri de selecție 
n Verificarea în laboratoarele proprii a respectării condițiilor de calitate prescrise, în cazul produselor cu cerințe speciale 
n Respectarea exigențelor și cerințelor complete privind capabilitatea de a executa structuri sudate 
n Proceduri omologate conform standardelor aflate în vigoare.

Sediul: Argeș, Pitești, strada Tudor Vladimirescu, nr. 115 | Telefon: 0248-22.11.80| 0248-22.07.99 | 0729-80.05.00 | 0248-22.09.66