Măsuri de prevenire a incendiilor la începutul sezonului rece !

Având în vedere scăderea temperaturilor pe timpul nopților, precum și apropierea sezonului rece, exploatarea sistemelor de încălzire (sobe cu sau fără acumulare de căldură) cu defecțiuni, fără asigurarea supravegherii sau având coșurile de fum deteriorate, necurățate de funingine sau neprotejate față de materialele combustibile din alcătuirea construcțiilor, poate constitui o cauză specifică de izbucnire a incendiilor la locuințele și anexele gospodărești.

Pentru evitarea unor situaţii neplăcute, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Puică Nicolae” al județului Argeș vine in sprijinul cetăţenilor cu următoarele măsuri de prevenire:

• nu fumați niciodată în apropierea lichidelor inflamabile;
• nu aşezați buteliile de gaze în apropierea surselor de căldură;
• asigurați, cel puțin o dată pe an, obligatoriu înaintea începerii sezonului rece, controlul instalațiilor și al sistemelor de încălzire, în vederea înlăturării defecțiunilor și asigurării funcționării la parametri normali;
• verificarea, repararea, izolarea termică și curățarea periodică a coșurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii;
• se interzice folosirea sobelor și a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizații, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate;
• nu utilizați aparate electrice cu defecțiuni sau improvizații;
• coşurile de fum trebuie izolate termic faţă de elementele combustibile ale acoperişului (grinzi, astereală şi alte asemenea);
• lucrările de întreţinere, revizii şi reparaţii la instalaţiile şi aparatele electrice se execută numai de către personal calificat şi autorizat;
• se interzice folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spaţii cu pericol de incendiu/explozie, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri sau spaţii în care se simte miros de gaz şi altele asemenea;
• siguranţele electrice arse se înlocuiesc numai cu altele calibrate, cu aceleaşi caracteristici tehnice;
• nu suprasolicitaţi instalaţia electrică din locuinţa dumneavoastră sau de la locul de muncă;
• amplasaţi mijloacele de încălzire departe de materialele combustibile;
• nu folosiți niciodată motorina, benzina, naftalina sau alte material inflamabile în interiorul locuinţei.