Masterul la Universitatea Constantin Brâncoveanu - Calea de acces la profesia de expert contabil!

Universitatea ”Constantin Brâncoveanu” din Piteşti oferă absolvenţilor accesul la profesia de expert contabil prin programul de master ”Standarde, reglementări şi politici contabile”.

De asemenea, programul de master va permite echivalarea examenului de admitere la stagiu în cadrul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (C.E.C.C.A.R.).

CITEŞTE ŞI ... Turcii de la Yildiz Entegre – nouă fabrică în Argeş!

Pentru a beneficia de echivalarea examenului de admitere la stagiu, planul de învăţământ al programului de master ”Standarde, reglementări şi politici contabile” cuprinde discipline de specialitate, precum: Contabilitate şi raportare financiară, Standarde internaţionale de raportare financiară, Doctrina şi deontologia profesiei contabile, Expertiză contabilă, Fiscalitate, Audit, Analiză financiară şi evaluarea afacerii, Management prin costuri (Aprofundări în contabilitatea de gestiune).

Conţinutul disciplinelor şi bibliografia corespund tematicii stabilite de C.E.C.C.A.R.

CITEŞTE ŞI ... MÂINE! Trafic restricţionat la intrare în Piteşti!

În urma promovării examenelor la toate disciplinele din planul de învăţământ şi susţinerii lucrărilor de disertaţie, absolvenţii acestui program de master primesc diploma de master din partea Universităţii ”Constantin Brâncoveanu” din Piteşti şi pot solicita, în termen de un an de la absolvire, echivalarea testului de acces la stagiu pentru profesia de expert contabil.

Potrivit reglementărilor C.E.C.C.A.R., înscrierea directă la stagiu este condiţionată de obţinerea, de către absolvenţii programului de master ”Standarde, reglementări şi politici contabile”, cel puţin a notei 6 (şase) la fiecare din disciplinele echivalate şi cel puţin a mediei generale de absolvire 7 (şapte).