Master la Mioveni! 40 de locuri la fără taxă

La Mioveni, încă 40 de tineri din Mioveni vor urma cursurile de master. Facultăţile Energetică şi IMST din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti au adus în oraş, pentru al şaselea an consecutiv, două specializări: Managementul Mediului şi Dezvoltare Durabilă (20 locuri)  şi Concepţie şi Management în Productică (20 locuri).

Înscrierile se vor organiza în perioada 4-11 iulie 2016, iar taxa de înscriere este de 100 lei.

Dosarul de admitere trebuie să conțină următoarele acte:

1.Fişă de înscriere tip (obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii)
2.Două fotografii recente (color, format 3x4cm);
3.Diploma de bacalaureat, în original;
4.Diploma de Licenţă/Inginer sau echivalentă acesteia, în original;
5.Foaie matricolă/suplimentul la diplomă în original;
6.Certificat de naştere – copie legalizată;
7.Certificat de căsătorie – copie legalizată (dacă este cazul);
8.Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;
9.Chitanţa privind plata taxei de înscriere;
10.Copie Carte de Identitate.
Pentru mai multe informaţii suplimentare, va puteți adresa la telefon 0348/455.111, în intervalul 10.00 – 13.00.
 
La Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, programul de master – Concepţie şi Management în Productică, admiterea va consta într-o probă tip interviu, iar la Facultatea de Energetică, programul de master – Managementul Mediului şi Dezvoltare Durabilă, admiterea va consta într-un examen scris.