Mâine: NU abuzului – DA drepturilor copilului

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, în parteneriat cu Asociaţia “Sf. Spiridon şi Irina”, organizează marţi, 19 noiembrie 2019, începând cu orele 09.30, în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Argeş, seminarul cu tema “NU abuzului – DA drepturilor copilului”, editia a X-a, eveniment prilejuit de marcarea zilelor de 19 noiembrie – Ziua Mondială de Prevenire a Abuzului asupra Copiilor şi 20 noiembrie – Ziua Internațională a Drepturilor Copilului.


Având în vedere rolul D.G.A.S.P.C. Argeș de coordonare şi sprijinire a activității autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, prevenirii şi combaterii violenţei domestice etc., cu același prilej, va avea loc și întâlnirea semestrială cu asistenții sociali/persoanele cu atribuții de asistență socială din cadrul primăriilor din județ.


Acțiunea se înscrie în proiectele derulate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş în parteneriat cu Federația Internațională a Comunităților Educative – Secțiunea România – FICE România, „ Adolescența încotro ?” și “ 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor , 1-19 noiembrie 2019”.
Evenimentul are un caracter formativ - informativ pentru specialiştii cu atribuţii în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, a prevenirii şi combaterii violenţei asupra copilului şi violenţei domestice.


Vor participa copii și tineri din sistemul de protecție specială, studenți din cadrul Universității din Pitești - Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie, reprezentanţi ai Consiliului Județean Argeș, Instituției Prefectului - Județul Argeș și Avocatului Poporului – Biroul Teritorial Pitești, specialiști din cadrul D.G.A.S.P.C. Argeș, Vâlcea, Sector 5 București, Brașov, Dâmbovița și Olt,  reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Argeș, Inspectoratului Județean de Poliție Argeș, Inspectoratului Județean de Jandarmi Argeș, Direcției de Sănătate Publică Argeș, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Argeș, reprezentanţi ai ONG-urilor (FICE România, Organizația Salvații Copiii – Filiala Argeș, Asociația HAND – ROM etc.), membrii Echipei Intersectoriale Locale Argeș în domeniul prevenirii şi combaterii exploatării copiilor prin muncă, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie, asistenţi sociali/persoane cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul primăriilor şi unităţilor sanitare din judeţul Argeş, alţi specialişti şi mass-media.


Agenda evenimentului cuprinde teme de actualitate, cum ar fi: “Opinia copilului contează !”, “Justiția juvenilă”, “Adolescentul azi”, “Bullying-ul și abuzul în mediul școlar“, “Percepția abuzului/neglijării în funcție de mediul de apariție și de actorii acțiunii“, “Prevenirea și combaterea faptelor antisociale, asupra și în rândul minorilor” etc.


            De asemenea, vor fi prezentate Bune practici în furnizarea de servicii sociale la nivelul autorităților publice locale și Modele de bune practici în furnizarea de servicii sociale de către ONG-uri, precum și Proiectele “EPSWRA – Empowering Practitioners in Social Work from Rural Communities” (implementat de Universitatea din Pitești în parteneriat cu DGASPC Argeș), respectiv  “TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor“ (implementat de către DGASPC Argeș în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție și celelalte D.G.A.S.P.C. –uri din țară).


În cadrul evenimentului vor fi premiați copii și tineri din sistemul de protecție specială, pentru rezultate deosebite obținute în diferite domenii de activitate.