Locuințe protejate și Centru de zi în comuna Ciofrângeni!

Mâine, în Sala Primăriei Comunei Ciofrângeni, va avea loc lansarea proiectului “Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Ciofrângeni, Județul Argeș”.

Proiectul  “Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Ciofrângeni, Județul Argeș” este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional 2014-2020, Axa prioritară 8, Dezvoltarea infrastructurii de sănătate, Obiectiv specific 8.3-Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale și sociale, Grup vulnerabil: persoane cu dizabilități.


Prin acest proiect se urmărește dezvoltarea unui număr de 4 servicii sociale de tip locuință protejată pentru 32 de persoane adulte cu dizabilități dezinstituționalizate din cadrul Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Tigveni și a unui centru de zi în comuna Ciofrângeni, județul Argeș. Implementarea proiectului propus, prin activitățile incluse, va conduce la dezvoltarea unor servicii alternative comunitare, care asigură tranziția de la viața în instituții rezidențiale de tip vechi, către servicii integrate comunitare de tip familial.