Liviu Ţâroiu:”La vorbe se pricep alţii, eu mă pricep la fapte. Câmpulungul nu stă pe loc!”

 La vorbe se pricep alţii, eu mă pricep la fapte. Aceasta este o listă scurtă de realizări. Câmpulungul nu stă pe loc!


-    A doua sursă de apă potabilă ;
-    Modernizare a 20 Km – aproximativ 85 străzi în cartierele –Grui, Vişoi, Mărcuş, Valea Bărbuşii, Pescăreasa, Centru Negru Vodă – Republicii, Zona Gară ;
-    9.500 ml – canalizare – cartierele Grui – Sudul Municipiului – Vişoi;
-    5000 ml – reţea nouă de apă –pe străzile Grigore Alexandrescu, Valea Bărbuşii şi în Cartierul Grui;
-    7.5 Km  -  reţea de gaze naturale – 7 străzi în sudul municipiului;
-    Adăpost nou pentru 1.500 de câini comunitari;
-    1.500 locuri de parcări rezidenţiale ;
-     Amenajare  parcări cu  plată;
-    Reabilitare Piaţa Primăriei ;
-    Reabilitare Piaţa Jurământului ;
-    Loc de joacă în Grădina Publică ;
-     Amenajare 4 Locuri de joacă noi şi un Parc în Cartierul Vişoi ;
-    Preluare  clădiri şi teren  ale Spitalului de Pneumoftiziologie  de la Consiliul Judeţean Argeş ;
-    Modernizare parcări  spitale şi şcoli în municipiu – Şc.Oprea Iorgulescu, Şc.Nanu Muscel, Şc.Theodor Aman, Colegiul Dinicu Golescu, Liceul Dan Barbilian, Colegiul Tehnic, Liceul cu Program Sportiv, etc
-    Amenajarea unui depozit de lemne pentru a veni în sprijinul populaţiei defavorizate;
-    Achiziţionarea unei staţii de monotorizare a calităţii aerului;
-    Fonduri europene atrase:” Schimbă-ţi viitorul!Dezvoltarea socială şi economică a persoanelor defavorizate din zona de nord (4 milioane euro)
-     Asociaţia GAL Câmpulung Muscel (7 milioane euro);
-    Fonduri de la  bugetul  naţional: 5 proiecte finanţate prin PNDL (6.5 milioane euro) 
           
                            

 Împreună cu echipa mea de consilieri proiectăm şi acţionăm! Gândim pentru un Câmpulung al nostru, cu suflet şi minte, pentru noi care aici ne-am născut, aici am trăit şi aicine formăm copiii noştri, pentru un viitor ÎN DIRECŢIA BUNĂ!  


-    Parc de distracţii „AVENTURA” în Parcul Ştefănescu
-     Asfaltarea tuturor străzilor municipiului
-    Realizare parcări supraetajate 250 locuri 
-    Reabilitare Casa de Cultură „Tudor Muşatescu”
-    Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din municipiu
-    Amenajare Teatru de vară în Parcul Kretzulescu
-    Înfiiţarea unui Serviciu de transport public cu mijloace de transport nepoluante( Smart City )
-    Amenajare teren sintetic pentru sport la Şcoala Theodor Aman
-    Extindere sistem supraveghere video 
-    Desfinţarea depozitului de deşeuri periculoase de pe platforna Landmark
-    Amenajarea a noi locuri de joacă
-    Turism sportiv – pistă profesionistă pentru carting
-    Turism cultural – tărguri de artă şi meşteşuguri populare
     – festival medieval „Longo Campo”
-    Turism ecumenic – „Vacanţă pentru suflet” (punerea în valoare a patrimoniului bisericesc din zona Muscel)
-    Turism educaţional – tabere pe domenii de 
activitate (informatică, robotică, biologie, istorie etc.)

 

 

 Atragerea de fonduri europene şi finanţări de la bugetul de stat sunt PRIORITATEA MEA, fiind susţinut de echipa noastră de consilieri locali!

 

1. Construire Hală Piaţa Centrală în Municipiul Câmpulung    - 14.872.785,36 lei (C.N.I.) 

2. Bloc locuinţe sociale – 50 apartamente  - 20.776.604 lei (M.D.R.A.P.)

3.Reabilitare sistem iluminat public - 5.892.830.00 lei (POR 2014-2020)

4.Centru de zi persoane vârstnice „A doua casă”  - 4.321.387,78 lei (POR 2014-2020)

5.Construire Bază Sportivă TIP 1  - C.N.I.

6.Amenajare alei pietonale (trotuare) pe strada Grigore Alexandrescu şi Şoseaua Naţională în Municipiul Câmpulung  - 1.749.593,52 lei (POR-GAL)

7.Extindere reţea distribuţie gaze naturale pe străzile Şoseaua Naţională tronson II, Decovilului, Valea Unchiaşului tronson II şi Izlaz  - 1.829.303,06 lei (POR-GAL)

8.Extindere reţea  distribuţie gaze naturale în Municipiul Câmpulung,judeţul Argeş - 15.360.031,81 lei (M.L.P.D.A)

9.Reabilitare, restaurare şi punere în valoare Clădirea Primăriei Municipiului Câmpulung – Monument istoric de interes local  - 189.387,24 lei ( I.N.P.)

10.Extindere reţea canalizare în tot Municipiul Câmpulung - (M.L.P.D.A)

Total finanţare: 64.901.922,77 lei 

 

 

 Nu stăm pe loc! Oraşul se mişcă! Ca PRIMAR, urmăresc şi garantez îndeplinirea la termen a proiectelor în curs de realizare.


-    Finalizarea reabilitării staţiei de epurare;
-    Finalizarea lucrărilor la clădirea băilor şi la Parcul Kretzulescu
-    Reabilitare – modernizare Centrul istoric şi faţadele clădirilor proprietatea Primăriei;
-    Construirea unui bloc de locuinţe sociale – 50 apartamente;
-    Reabilitare şi punere în valoare a Crucilor de Piatră din Municipiu; 
-    Modernizare şi extinderea secţiei Oncologie a Spitalului Municipal;
-    Reabilitare şi modernizare spital Pneumoftiziologie;
-    Reabilitare imobil proprietate a Municipiului Câmpulung  situată  pe strada Maior Gâldău – pentru specialişti şi medici;
-    Continuarea modernizării parcărilor din toate cartierele de blocuri;
-    Finalizarea Planului Urbanistic General (P.U.G.) cu cofinanţare de la Consiliul Judeţean Argeş
-    Susţinerea activităţilor social-cultural-sportive
-    Amenajarea albiei Râului Târgului în parteneriat cu Apele române şi Hidroelectrica