Liviu Ţâroiu: Proiecte evaluate la peste 65 de milioane lei depuse în vederea finanţării

Oportunităţile deschise de proiectele finanţate din fonduri nerambursabile au însemnat pentru Câmpulung investiţii de anvergură. Primarul Liviu Ţâroiu prin coordonarea aparatului propriu din cadrul primăriei Câmpulung a continuat să depună proiecte în vederea finanţării, fiind în evaluare obiective care sunt evaluate la suma totală de circa 65 de milioane de lei. 

 


 10 proiecte întocmite şi depuse spre finanţare de la bugetul de stat şi fonduri europene


- Construire hală Piaţa Centrală în municipiul Câmpulung - 14.872.785,36 lei (CNI). 
- Bloc locuinţe sociale, cu 50 apartamente -  20.776.604,00 lei (MDRAP).
- Reabilitare sistem iluminat public - 5.892.830.00 lei (POR 2014-2020).
- Centru de zi persoane vârstnice „A doua casă” -  4.321.387,78 lei (POR 2014-2020).
- Construire Bază Sportivă TIP 1, depusă la CNI.
- Amenajare alei pietonale (trotuare) pe strada Grigore Alexandrescu şi Şoseaua Naţională în municipiul Câmpulung - 1.749.593,52 lei (POR-GAL).
- Extindere reţea distribuţie gaze naturale pe străzile Şoseaua Naţională tronson II Decovilului, Valea Unchiaşului tronson II şi Izlaz - 1.829.303,06 lei (POR-GAL).
- Extindere reţea distribuţie gaze naturale în municipiul Câmpulung, judeţul Argeş -            15.360.031,81 lei (MLPDA).
- Reabilitare, restaurare şi punere în valoare a clădirii Primăriei Municipiului Câmpulung – monument istoric de interes local  - 189.387,24 lei ( INP).
- Extindere reţea canalizare în tot municipiul Câmpulung (MLPDA).

 

 

 Propuneri de dezvoltare a municipiului în următorii 4 ani


Pe lângă acestea, pentru care s-au făcut deja demersurile în vederea obţinerii finanţării, primarul Ion Ţâroiu, are şi un set de proiecte noi, pe care şi-a propus să le pună în practică în următorul mandat. 
- Parc de distracţii „AVENTURA” în Parcul Ştefănescu.
- Asfaltarea tuturor străzilor municipiului.
- Realizare parcare supraetajată 100 de locuri zona centrală.
- Reabilitare Casa de Cultură „Tudor Muşatescu”.
- Reabilitare termică a blocurilor de locuinţe din municipiu.
- Amenajare Teatru de vară în Parcul Kretzulescu.
- Înfiinţarea unui serviciu de transport public cu mijloace de transport nepoluante (Smart City);
- Amenajare teren sintetic pentru sport la Şcoala „Theodor Aman”;
- Extindere sistem supraveghere video; 
- Desfiinţarea depozitului de deşeuri periculoase de pe platforna Lendmark;
- Amenajarea a noi locuri de joacă.

 


 Proiecte pentru dezvoltarea turismului


Cum Câmpulungul este un oraş istoric, mai ales în urma investiţiilor din zona obiectivelor de interes public, se vor face demersuri pentru atragerea de turism, mergând pe patru linii:
- Turism sportiv – pistă profesionistă pentru carting. 
- Turism cultural – târguri de artă şi meşteşuguri populare; – Festival Medieval „Longo Campo”.
- Turism ecumenic – „Vacanţă pentru suflet” (punerea în valoare a patrimoniului bisericesc din zona Muscel).
- Turism educaţional – tabere pe domenii de activitate (informatică, robotică, biologie, istorie etc.).