Liviu Ţâroiu - milioane de euro din fonduri europene pentru persoanele defavorizate din Câmpulung

Pe linia acţiunilor cu caracter social, în perioada august 2017- iunie 2020, la inițiativa primarului Liviu Ţâroiu, la Câmpulung, a fost implementat proiectul „Schimbă-ţi viitorul! Dezvoltarea socială şi economică a persoanelor defavorizate din zona de nord a municipiului Câmpulung”, proiect în valoare de 4 milioane de euro finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectiv specific: Reducerea numărului de comunităţi marginalizate (non-roma) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, cod MySMIS 103450.


Activităţile derulate au avut rolul de a contribui la reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (non-roma) din municipiu. Prin coordonarea serviciilor sociale, a serviciilor de ocupare a forţei de muncă şi a serviciilor de sănătate, proiectul a facilitat ocuparea persoanelor care nu aveau un loc de muncă, dar care erau apte, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor acestora de locuit. Proiectul a presupus, printre altele, acordarea de sprijin unui număr de 35 de copii prin includerea acestora într-un program de tip „Şcoală după şcoală”, precum şi acordarea a 30 de subvenţii angajatorilor care încadrează ucenici şi sprijină participarea acestora  la programele de ucenicie la locul de muncă cu o durată de 12 luni, în sumă de 1100 lei/lună/ucenic.
De asemenea, tot pentru a veni în sprijinul populaţiei defavorizate, la iniţiativa primarului Liviu Ţâroiu, administraţia locală a municipiului Câmpulung a amenajat un depozit de lemne.

 


 Investiţii importante la spitalele din Câmpulung


Sănătatea este un domeniu pe care primarul Liviu Ţâroiu a pus mare accent în actualul mandat. Astfel, pe lista obiectivelor bifate în cei patru ani în care a ocupat funcţia de primar se numără şi preluarea clădirilor şi a terenului Spitalului de Pneumoftiziologie  de la Consiliul Judeţean Argeş în administrarea municipalităţii. În prezent, aici se află în derulare un proiecrt de reabilitare şi modernizare, aceasta fiind doar una dintre investiţiile pe care Primăria Câmpulung le face în infrastructura locală de sănătate. Astfel, tot în curs de realizare este şi modernizarea şi extinderea secţiei de Oncologie a Spitalului Municipal, dar şi reabilitarea unui imobil proprietate a municipiului Câmpulung  situat pe strada Maior Gâldău, pentru specialişti şi medici. De asemenea, tot aici ar putea fi bifate şi investiţiile în modernizarea parcărilor de la spitalele din  municipiu.

 


 Parcuri şi locuri de joacă pentru copii şi tineri


Pentru cei mai mici locuitori ai oraşului de la poalele Mateiaşului, edilul Liviu-Ioan Ţâroiu a avut, în ultimii ani, mai multe proiecte de amenajare şi modernizare a spaţiilor în care copiii să se recreeze. Astfel, a fost amenajat un loc de joacă în Grădina Publică, alte patru locuri de joacă noi în diverse locaţii din municipiu, precum şi un parc în cartierul Vişoi. Susţinerea activităţilor social-cultural-sportive reprezintă, de asemenea, o acţiune cu caracter permanent la nivelul administraţiei locale a municipiului Câmpulung, primarul Liviu Ţâroiu depunând eforturi pentru a oferi tinerilor condiţiile cele mai bune pentru desfăşurarea activităţilor.