Liviu Muşat: ”Argeșul are cel mai mare număr de proiecte contractate din regiune”

Demarate cu oarecare întârziere, programele cu finanţare europeană au fost deschise în sfârşit anul acesta, instituţiile responsabile cu implementarea acestora lucrând la turaţie maximă. La Agenţia de Dezvoltare Regională Sud Muntenia, unde instituţiile şi firmele din Argeş pot depune cereri de finanţare, s-au semnat deja 33 de contracte pentru investiţii în judeţ. Ca şi în exerciţiul financiar anterior, şi acum Argeşul are cele mai multe proiecte din regiune, aproximativ 25% din totalul cererilor de la nivelul regiunii Sud Muntenia fiind depuse de entităţi din judeţul nostru. Despre stadiul în care se află Programul Operaţional Regional, despre proiectele Argeşului şi despre oportunităţile pe care atât instituţiile, cât şi oamenii de afaceri le au prin accesarea fondurilor europene, ne-a vorbit directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat.

 

 În ce stadiu se află derularea programelor de finanţare europeană aferente cadrului financiar multianual 2014-2020?


- În primul rând, vreau să vă pun în vedere faptul că pentru dezvoltarea regiunii Sud Muntenia, Programul Operațional Regional 2014-2020, implementat de ADR Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar,  reprezintă o mare oportunitate. Așa cum s-a întâmplat în exercițiul financiar anterior, 2007-2013, cu ajutorul fondurilor nerambursabile europene alocate prin POR putem să producem o schimbare în bine în regiunea noastră.


Actualul program se află acum într-o etapă în care funcționează cu motoarele turate la maximum. Avem un număr important de linii de finanțare lansate, până în prezent avem 10, și, odată cu publicarea și aprobarea ghidurilor din partea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, urmează să se deschidă și altele noi. Însă în ceea ce privește liniile lansate până în prezent, vă pot spune că la nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul POR s-au depus 811 aplicații, a căror valoare solicitată reprezintă peste 65% din suma alocată regiunii. Este vorba despre peste 3 miliarde de lei, ceea ce înseamnă peste 650 de milioane de euro din totalul de aproape 945 de milioane de euro, cât are alocat regiunea de dezvoltare Sud Muntenia. În acest moment, avem 92 de contracte semnate, în valoare de peste 535 de milioane de lei, din care aproape 500 de milioane de lei reprezintă suma totală nerambursabilă solicitată de beneficiari. Principalele preocupări în această perioadă ale Agenției, în calitate de Organism Intermediar pentru POR în Sud Muntenia, vizează accelerarea procesului de evaluare a aplicațiilor depuse în cadrul programului, pentru ca beneficiarii să poată demara într-un timp cât mai scurt implementarea proiectelor de investiții. 


 Care este situaţia programelor destinate mediului privat?


- Din situația proiectelor depuse observăm că cea mai mare cerere și, implicit, cel mai mare interes pentru investiții se manifestă în zona privată. De exemplu, microîntreprinderile din Sud Muntenia au depus în total 460 de aplicații, ceea ce reprezintă o solicitare de aproximativ 140% din fondurile alocate exclusiv liniei de finanțare destinate lor, și sperăm să finanțăm cât mai multe dintre ele. Iar dacă vom avea proiecte în rezervă care nu au putut fi acoperite de valoarea alocată inițial, sperăm să obținem fonduri pentru acestea de la alte axe, acolo unde se pot înregistra economii sau, de ce nu, chiar de la alte regiuni de dezvoltare. 


De asemenea, întreprinderile mici și mijlocii și-au manifestat un interes semnificativ în accesarea de fonduri în cadrul POR. De aceea, atenția noastră este îndreptată în mod deosebit asupra Priorității de investiții 2.2, unde au fost depuse 190 de proiecte, prin care sunt solicitate fonduri de aproape 600 de milioane de lei, cererea fiind astfel de 5 ori mai mare față de valoarea alocării regionale pentru această linie de finanțare. 
O importanță majoră o reprezintă, totodată, cererile depuse de cele șapte județe ale regiunii noastre în cadrul celor două apeluri de proiecte deschise în cadrul Priorității de investiții 6.1, destinată modernizării și reabilitării rețelelor de drumuri județene, ce asigură conectivitatea, directă sau indirectă, cu rețeaua TEN-T. Prin această prioritate, regiunii noastre îi sunt alocate fonduri nerambursabile în valoare de peste 125 de milioane de euro, cu ajutorul cărora se dorește modernizarea a trei trasee de drumuri județene propuse pentru finanțare, prin POR 2014-2020, ce totalizează peste 330 de kilometri lungime. Până în prezent s-au semnat două contracte de finanțare - pentru județele Călărași și Dâmbovița, cel din urmă fiind cel mai mare proiect din țară ca valoare, aceasta depășind 211 milioane de lei.


 S-au semnat 33 de contracte pentru Argeş


 Unde se poziţionează Argeşul în acest context?


- Județul Argeș are cel mai mare număr de proiecte contractate la nivelul regiunii Sud Muntenia. Este vorba despre 33 de contracte de finanțare semnate, ce însumează în total peste 57 de milioane de lei, din care aproape 45 de milioane de lei reprezintă valoarea fondurilor nerambursabile solicitate din Fondul European pentru Dezvoltare Regională și de la bugetul național, prin Programul Operațional Regional 2014-2020.


Așa cum am menționat anterior, suntem cu motoarele turate la maximum în ceea ce privește procesul de evaluare, selecție și contractare a aplicațiilor depuse de potențialii beneficiari prin sistemul electronic My SMIS. De la nivelul județului Argeș avem în evaluare, în această perioadă, un număr semnificativ de proiecte depuse spre finanțare. Este vorba despre 205 aplicații, ce au o valoare de peste 700 de milioane de lei, din care valoarea totală a fondurilor europene solicitate depășește 500 de milioane de lei. Și, respectând același trend înregistrat la nivel regional, cele mai multe cereri de finanțare provin din mediul privat al județului dumneavoastră. Vorbim de un număr de 190 de aplicații depuse exclusiv pentru dezvoltarea microîntreprinderilor și pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii în cadrul apelurilor deschise pentru Axa prioritară 2 (Prioritatea de investiții 2.1 A-Microîntreprinderi, Prioritatea de investiții 2.2). 


 Care sunt principalele investiţii pentru care instituţiile argeşene au depus cereri de finanţare?


- Prin liniile de finanțare lansate până acum, mediul public din județul Argeș a depus un număr important de proiecte ce vizează modernizarea și reabilitarea de drumuri județene, reabilitarea termică a clădirilor publice, conservarea și restaurarea de obiective de patrimoniu, precum și revitalizarea orașelor din Argeș.   

 

 Liniile de finanțare destinate mediului privat s-au închis


 Cum apreciaţi eforturile entităţilor din judeţul Argeş - fie că vorbim de mediul privat, fie de cel public - de a profita de oportunităţile de finanţare oferite de programele de dezvoltare europene?


- Așa cum am spus înainte, nu putem vorbi de o cerere uniformă pe toate domeniile pe care noi le finanțăm la nivel regional, competiția cea mare, după cum se poate observa, este în mediul privat. Luând separat județul Argeș, acesta are, prin numărul aplicațiilor depuse, aproximativ 25% din totalul cererilor de la nivelul regiunii Sud Muntenia. La fel ca în perioada trecută de programare, 2007-2013, mediul de afaceri din Argeș a dovedit un interes crescut pentru fondurile nerambursabile alocate prin Programul Operațional Regional. Cele 190 de aplicații depuse pe cele două linii de finanțare lansate în cadrul Axei prioritare 2 au o valoare totală de peste 423 de milioane de lei, din care 256 de milioane de lei reprezintă valoarea fondurilor nerambursabile solicitate. Din păcate, liniile de finanțare destinate mediului privat s-au închis. 


De asemenea, după cum se poate observa, Programul Operațional Regional are o alocare oarecum restrânsă pentru mediul de afaceri, însă, așa cum am procedat și pe programul anterior, în măsura în care vom identifica sume necheltuite pe alte linii de finanțare, care se dovedesc a fi mai puțin atractive pentru aplicanți, vom încerca să le transferăm către mediul privat, pentru a veni astfel în concordanță cu nevoile de finanțare ale potențialilor beneficiari din regiunea noastră.


 Care sunt proiectele din Argeş care v-au atras atenţia?


- În ceea ce privește mediul public, vreau să vă aduc în atenție faptul că primul proiect din Sud Muntenia finanțat prin POR, pentru revitalizarea orașelor, și-a început activitatea de curând în Topoloveni. Semnarea contractului de finanțare de către Unitatea Administrativ-Teritorială Topoloveni, în calitate de beneficiar, a avut loc la începutul lunii septembrie pentru proiectul „Înființare parc nou în orașul Topoloveni”, care are o valoare de aproximativ 4 milioane de lei, din care valoarea totală nerambursabilă depășește 3,5 milioane de lei.


Tot printre primele proiecte finanțate se numără și contractul semnat luna aceasta, în cadrul liniei de finanțare destinată patrimoniului natural și cultural, de către Mănăstirea Aninoasa, care va obține fonduri prin POR pentru restaurarea și consolidarea mănăstirii, cu scopul de a dezvolta potențialul turistic al zonei, precum și al județului Argeș. Pe lângă acesta, la nivelul Argeșului mai sunt depuse alte șase aplicații în cadrul Priorității de investiții 5.1, care se află în diferite etape de evaluare. 
Tot în proces de verificare sunt și proiectele depuse de autoritățile publice locale pentru creșterea eficienței energetice în clădirile publice din Argeș. Aici avem șase proiecte ce au o valoare de peste 76 de milioane de lei, din care peste 61 de milioane sunt fondurile solicitate. Un alt proiect important ce așteaptă finanțare este cel de modernizare a infrastructurii de transport. Este vorba despre DJ 504, limita jud. Teleorman până la comunele Buzoiești-Popești-Recea-Cornățel-Vulpești (DN 65 A), km 110 + 700 -  136 + 695, L = 25,995 km, com. Popești, Izvoru-Recea-Buzoiești, jud. Argeș. Acesta este unul dintre cele mai importante proiecte depuse de județul Argeș și are o valoare de aproape 70 milioane de lei. 


 Preşedinţia regiunii este o provocare pentru Argeş


 Recent, CJ Argeş a preluat preşedinţia Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, organismul regional deliberativ. Ce înseamnă pentru judeţul Argeş acest lucru, contabilizat în beneficii?


- Faptul că începând de la sfârșitul lunii septembrie, președinția Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a fost preluată de către Argeș, de către preşedintele Dan Constantin Manu, este o provocare pentru judeţ, datorită potențialului de dezvoltare atât de variat pe care îl are județul. Prin Programul Operațional Regional se pot realiza numeroase proiecte, prin care să fie redată valoarea istorică, culturală și turistică a acestei zone, prin absorbția fondurilor nerambursabile alocate pentru acest exercițiu financiar - 2014-2020.
Totodată, POR oferă importante oportunități de dezvoltare urbană, prin Axa prioritară 4, linie de finanțare dedicată exclusiv municipiilor reședință de județ, care au la dispoziție peste 200 de milioane de euro, valoare ce reprezintă aproximativ 25% din întregul program. 


 Ce categorii de proiecte poate viza municipiul Piteşti? 


- În prezent, Pitești, alături de celelalte șase municipii reședință de județ din Sud Muntenia se află în etapa de depunere a documentelor de programare necesare, și anume Strategiile integrate de dezvoltare urbană și Planurile de mobilitate urbană durabilă, care au ca termen sfârșitul acestei luni, pentru a intra în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității. 
Trebuie să amintesc faptul că în luna septembrie, municipiile reședință de județ și-au stabilit obiectivele de investiții, pe care le vor derula cu ajutorul fondurilor nerambursabile POR, prin acordul cadru de negociere semnat privind alocările financiare din cadrul obiectivelor specifice ale Axei 4. Astfel, municipiul Pitești are o alocare totală de peste 37,7 milioane de euro, distribuită astfel: peste 30 de milioane de euro pentru Obiectivul specific (O.S.) 4.1 - Economie cu emisii reduse de carbon, 3,3 milioane de euro pentru O.S. 4.2 - Conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor, 1,6 milioane de euro pentru O.S. 4.3-Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei și a discriminării, 900 de mii de euro pentru O.S. 4.4-Infrastructura edicațională (creșe și grădinițe) și peste 1,25 milioane de euro pentru O.S. 4.5-Infrastructură educațională (licee tehnologice și școli profesionale). 


Așadar, fonduri sunt, intenția este vădită atât din partea mediului public, cât și din partea mediului privat din județul Argeș, acum așteptăm cât mai multe proiecte atât de necesare pentru creșterea calității vieții locuitorilor. Noi, Agenția, în ceea ce ne privește, am fost, suntem și vom fi întotdeauna, necondiționat și echidistant alături de toți cei care ne solicită sprijinul, alături de potențialii aplicanți și de beneficiarii Programului Operațional Regional, pentru că nu trebuie să omitem un fapt neîndoielnic, și anume că noi toți avem un țel comun - absorbția fondurilor nerambursabile alocate regiunii noastre!