Primăria Comunei Poiana Lacului angajează

Primăria Comunei Poiana Lacului organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției de consilier debutant, la Compartimentul Fond Funciar. 

Candidații trebuie să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licență. 

Dosarele pot fi depuse până pe 11 iulie 2019, ora 15:00, urmând ca pe 22 iulie, de la ora 10:00, să aibă loc proba scrisă. Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. 

Dosarul pentru înscrierea la concurs trebuie să conțină următoarele documente: 

- cererea de înscriere, 
- copia actului de identitate, 
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele în copie care atestă vechimea, cazierul judiciar, adeverință medicală și curriculum vitae. 

Detalii privind condiţiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile pe pagina oficială a Primăriei Poiana Lacului. 

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Poiana Lacului, telefon 0248.293.046, fax 0248.293.969.