Patru posturi scoase la concurs la Penitenciarul Mioveni

Cei care doresc să se încadreze în sistemul penitenciar au şansa să candideze pe posturile scoase la concurs în cadrul Penitenciarului Mioveni. Sunt disponibile două posturi de fochist, unul de electrician şi unul de instalator. Dosarele de concurs se depun la departamentul resurse umane al Penitenciarului Mioveni, până la data de 13 noiembrie, ora 15.00, iar taxa de înscriere este de 85 lei. În plus, candidaţii vor trebui să mai treacă de testul psihologic, pentru care se va mai plăti încă o taxă. De asemenea, mai este şi fişa medicală, ce presupune analize şi examinări, acestea putând fi efectuate la Spitalul Militar, în schimbul unei taxe. După ce vor trece aceste teste, candidaţii vor intra în concursul propriu-zis, care va consta în două probe: interviul psihoprofesional şi proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice.


Pentru postul de agent fochist, este nevoie de studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat; calificare fochist cazane apă caldă și cazane abur de joasă/medie presiune, cu autorizare valabilă, certificată prin documente de absolvire: liceu tehnic în domeniu, şcoală profesională sau curs de calificare, autorizare ISCIR.


Pentru agent instalator, este nevoie de studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei; calificare instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze sau instalator reţele termice şi sanitare,
dovedite prin certificat/atestat de calificare profesională, dobândit la absolvirea liceului, şcolii profesionale sau unui curs de calificare.


Pentru postul de agent electrician, candidatul trebuie să aibă studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei; autorizare ca electrician, gradul I, pentru executarea de instalaţii electrice interioare cu o putere instalată de maximum 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV, conform Ordinului ANRDE 11/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Mai multe detalii privind bibliografia şi tematica găsiţi pe site-ul ANP, la secţiunea „concursuri în derulare”.  

Sursa: saptamanalul ancheta