Lexford Castel - modificări legislative în contextul pandemiei de Covid-19

Cătălin Gherzan, managerul Lexford Castel, dar și candidatul Partidului Ecologist Român la Primăria Municipiului Pitești, susține solicitarea Asociației Școlilor Particulare către Guvern prin care se cere o serie de modificări legislative în contextul pandemiei de Covid-19. Asociația atrage atenția că există riscul ca 500 de școli particulare să fie închise, iar 10.000 de angajați să rămână șomeri. Totodată, vor fi afectați 50.000 de elevi și preșcolari.

În acest context, Cătălin Gherzan este de părere că decizia susăendării cursurilor este utilă pentru protejarea elevilor, dar autoritățile trebuie să conștientizeze problemele la care sunt expuse instituțiile de învățământ private: pierderea materiei (deși se lucrează în mediul online), problemele financiare, situația cadrelor școlare și personalului conex și sistemul extrem de încărcat.


Solicitare

„Luând în considerare următoarele fapte:

În România funcționează peste 1.000 de unități de învățământ preuniversitar particulare de nivel preșcolar, primar, gimnazial și liceal în care sunt școlarizați peste 100.000 de preșcolari / elevi;
În cele peste 1000 de unități de învățământ lucrează aproximativ 20.000 de persoane, personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic;
Din cele 1000 de unități de învățământ particulare, 40% sunt unități de învățământ acreditate, restul fiind autorizate;
Pentru majoritatea unităților de învățământ; costul salarial reprezintă aproximativ 60 – 70 % din total venituri, iar 10 – 15 % reprezintă costuri cu chiria spațiului în care își desfășoară activitatea;
Unitățile autorizate se finanțează integral din surse proprii, iar unitățile acreditate reușesc să acopere aproximativ 35% din cheltuielile salariale din contravaloarea costului standard per elev primit de la bugetul de stat;
Din cauza contextului epidemiologic există posibilitatea suspendării cursurilor până după vacanța de primăvară, prevăzută în structura anului școlar 2019/2020;
Vă solicităm următoarele:

Modificarea art. 9 (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, a H.G. 136/2016 și a HG 106/2020 prin care se acordă costul standard per elev doar pentru preșcolarii și elevii din nivelurile de învățământ acreditate. Considerăm acestă prevedere legală ca fiind discriminatorie și în contradicție cu principiul menționat în Legea Educației Naționale la art. 9 (5) Finanţarea de bază a învăţământului preuniversitar se face după principiul „resursa financiară urmează elevul”, în baza căruia alocaţia bugetară aferentă unui elev sau unui preşcolar se transferă la unitatea de învăţământ la care acesta învaţă. Unitățile particulare de învățământ autorizate și unitățile de învățământ acreditate care au niveluri autorizate trebuie să beneficieze de tratament egal deoarece, acestea au aceleași drepturi și obligații, conform prevederilor legale. Alocarea costului standard per elev nu este un drept al instituțiilor școlare, ci un drept al elevilor școlarizați de acestea în conformitate cu prevederile art. 32(4) din Constituția României și art. 14 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care garantează dreptul copiilor de a urma gratuit învățământul obligatoriu. În conformitate cu tradiţiile constituţionale comune statelor member UE, cât şi cu art. 2 din Protocolul adiţional la CEDO fiecare copil trebuie să aibă acces la o instituţie gratuită. Principiul nu impune gratuitatea tuturor instituţiilor, în special a celor private, care oferă acest tip de învăţământ sau formare profesională şi continuă. De asemenea, principiul nu interzice ca anumite forme specifice de învăţământ să fie cu plată, în cazul în care statul ia măsurile necesare pentru acordarea de compensaţii financiare.
Scutirea de la plata contribuțiilor (CAS și CASS) pentru o perioadă de 3 luni pentru angajații unităților de învățământ preuniversitar particulare autorizate/acreditate.

Având în vedere că aproximativ 85% din veniturile unităților de învățământ particulare sunt destinate cheltuielilor salariale și costului cu chiria spațiului în care își desfașoară activitatea, neadoptarea măsurilor solicitate va duce în lunile următoare la dispariția a peste 500 de unități particulare de învățământul particular preuniversitar și la disponibilizarea a peste 10.000 de persoane. 50.000 de elevi și preșcolari nu vor mai avea unități școlare în care să se întoarcă, dacă acestea vor avea cursurile suspendate până după vacanța de Paște”, se arată în scrisoare.